Twenterand

Algemene vergadering reizigersvereniging ALMA

Door de redactie

Op maandag 15 april houdt Reizigersvereniging ALMA in kerkelijk centrum Irene, Julianastraat 27 te Vroomshoop haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. De aanvang is om 19.30, inloop vanaf 19.00 uur.

De laatste twee jaar gaf een flinke groei van het aantal belangstellenden te zien. Vorig jaar gaven Maurits Schilt en Vincent de Heus op de jaarvergadering een presentatie van hun rapport over de kansen voor een spoorverbinding van Almelo naar Groningen via Emmen, ook bekend onder de Nedersaksenlijn. Die presentatie heeft grote gevolgen gehad. Inmiddels zijn er belangrijke stappen gezet. De politiek in Overijssel, Drenthe en Groningen hebben bijzondere belangstelling voor dat plan getoond. Op dit moment doet het onderzoeksbureau MOVARES een quick-scan naar de haalbaarheid. Voor de zomer worden de resultaten verwacht. In februari is er in Ter Apel een symposium over de Nedersaksenlijn geweest waarvoor grote belangstelling was. De pers was goed vertegenwoordigd, zelfs het NOS-journaal heeft er aandacht aanbesteed. De petitie voor de spoorverbinding Almelo-Groningen loopt nog en kan nog steeds ondertekend worden. Op de komende ledenvergadering wordt ook nog naar het verleden gekeken. De heer Evert Heusinkveld uit Almelo zal een presentatie verzorgen met de titel: Uit de schatkamer van de stichting NVBS-Railverzamelingen. De NVBS staat voor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen. Op de agenda van het (korte) huishoudelijk gedeelte staat onder andere de herbenoeming van penningmeester Erwin Groenhof en de verkiezing tot bestuurslid van Jeroen Haan. In de rondvraag is het mogelijk om problemen in het openbaar vervoer in onze regio aan te kaarten. Het bestuur zal zo goed mogelijk daar werk van maken. Reizigersvereniging ALMA is goed bekend met de concessieverlener de provincie Overijssel en vervoerders Arriva, NS, Keolis en ook bij ProRail weten wij de weg.