Twenterand

Aanleg 5G netwerk

Door de redactie

De VVD heeft onlangs vragen gesteld over het 5 G netwerk in Twenterand. Het college van B en W van de gemeente Twenterand geeft aan dat zij positief staan tegenover de uitrol van een 5G netwerk

In deze brief geeft het college aan dat er geen signalen zijn dat in de gemeente Twenteran saboteurs zijn. De invloed van de gemeente Twenterand op de uitrol van het 5 G netwerk is gericht. Er zijn door de gemeente geen plaatsen aangewezen voor het 5 G netwerk ook is niet bekend welke masten er gebruikt gaan worden. De gemeente Twenterand zal de vergunningsaanvragen voor het oprichten van zendmasten en het leggen van glasvezel zo voorspoedig mogelijk behandelen. Ook de bezwaren tegen de vergunningen zullen zij voorspoedig behandelen. Het netwerk zal naar verwachting in 2020/2021 in de gemeente Twenterand worden aangelegd.