Hardenberg

Aandacht voor leefbaarheid Bruinehaar en De Pollen

Door de redactie

De SGP heeft tijdens de begrotingsvergadering de Raad en het College opgeroepen om zich actief in te zetten voor de leefbaarheid van De Pollen en Bruinehaar. Dit vanwege de grote druk die op deze kernen ligt vanwege alle ontwikkelingen rondom de Engbertsdijksvenen. Sinds september 2009 is dit natuurgebied aangewezen als een Natura 2000-gebied. Om de zogenaamde bodemtypen 'actief hoogveen' en 'herstellend hoogveen' in het natuurgebied te behouden en te herstellen is het nodig het gebied te 'vernatten'. Voor het vernatten van het gebied worden diverse maatregelen getroffen.

In de kernen Bruinehaar en De Pollen is er erg veel onzekerheid over deze maatregelen als het gaat over leefbaarheid en vitaliteit. Zo blijkt dat door de vernattingseffecten op veel gronden geen landbouwkundig gebruik meer mogelijk is. Ook veel bewoners ervaren hinder hiervan in hun woningen. Dit heeft tot gevolg dat steeds meer agrarische bedrijven uit deze kernen verdwijnen, waardoor de leefbaarheid in deze kernen onder druk komt te staan.

SGP Twenterand heeft hiervoor een motie opgesteld die de steun kreeg van GBT, CU en de VVD. Volgens SGP-raadslid Jan Jonker is een positieve impuls nodig om de leefbaarheid in Bruinehaar en De Pollen te behouden en te versterken. Het College moet hiervoor in gesprek met de Gedeputeerde Staten van Overijssel om dit onder de aandacht te brengen. De kernen Bruinehaar en De Pollen ervaren voluit de hinder en impact van de gevolgen om de natuurdoelen die opgelegd zijn te behalen. Dit is volgens de partijen disproportioneel en niet redelijk en billijk. Een goede uit- of opkoopregeling voor agrarische bedrijven en een 'leefbaarheidscompensatie' middels het stimuleren en mogelijk maken van (extra) woningbouw voor deze kernen zijn onder andere nodig om de leefbaarheid weer naar een acceptabel niveau te brengen.