Twenterand

700 handtekeningen voor Veilige Fietspaden

Door de redactie

Veilige fietspaden langs de Gravenlandweg en Paterswal. Dat is al jaren de vurige wens van de inwoners van De Pollen en West-Geesteren. Op woensdag 12 februari hebben leden van de werkgroep Veilige Fietspaden daarom ruim 700 handtekeningen aangeboden aan de wethouders Martha van Abbema en Bart Jan Harmsen van de gemeente Twenterand.

Al meer dan 25 jaar is er de roep vanuit de samenleving voor veilige fietspaden langs de Gravenlandweg en de Paterswal. Sinds de ontwikkelingen in het kader van Natura 2000 is deze wens nog nadrukkelijker naar voren gekomen door middel van toekomstige recreatieve en dus ook financiële ontwikkelingen. Eén en ander zal leiden tot nog meer drukte en nog minder veiligheid voor de fietsers. De werkgroep Veilige Fietspaden probeert daarom al geruime tijd de politiek te overtuigen van de noodzaak van het realiseren van veilige fietspaden.

Zowel de gemeenten Twenterand en Tubbergen als de provincie Overijssel zijn aangeschreven, verzocht dit initiatief te ondersteunen. Afgelopen jaar zijn politici van Twenterand en Tubbergen en statenleden van de provincie in het gebied op bezoek geweest. De noodzaak tot aanleg van de fietspaden werd tijdens het bezoek terdege ingezien.

Ondersteuning werkgroep

Inmiddels krijgt de werkgroep ondersteuning van een tweetal personen van NMO en Stimuland om meer daadkracht te bewerkstelligen. Genoemde personen worden voor een periode van een jaar betaald door de gemeente Twenterand.

Handtekeningenactie

Om de politiek nog duidelijker te maken hoe de bevolking hier in staat is op 20 december een handtekeningenactie gehouden in het Witte Kerkje te Bruinehaar. Ruim 400 personen hebben de moeite genomen naar Bruinehaar te komen op een avond dat, naar later bleek, veel bedrijven een kerstborrel hadden georganiseerd voor hun personeel. Daarop is besloten die personen de gelegenheid te bieden om alsnog online te reageren. Dat leverde nog eens 300 steunbetuigingen op.

Afgelopen woensdag overhandigde de werkgroep de handtekeningen aan wethouders Van Abbema en Harmsen van de gemeente Twenterand. Van Abbema gaf daarbij aan dat de gemeente Twenterand in principe ook graag fietspaden wil aanleggen langs de Paterswal en Gravenlandweg, maar dat het geld daarvoor ontbreekt.