Hardenberg

10.000 euro voor mooiste project Overijssel

Door de redactie

Het ANWB Fonds is op zoek naar het mooiste maatschappelijke project van de provincie Overijssel. De winnaar krijgt 10.000 euro. Initiatiefnemers van projecten uit Overijssel kunnen zich hiervoor aanmelden op www.anwb.nl/anwbfondshelpt.

Het ANWB Fonds steunt maatschappelijke projecten die burgers in hun eigen stad of regio zijn gestart of willen starten en waarvoor geld nodig is. De initiatieven moeten een blijvende waarde hebben en een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving op het gebied van verkeersveiligheid, (duurzame) mobiliteit en vrije tijd (waaronder het toegankelijk maken van locaties voor mensen met een beperking).

Vorig jaar was de winnaar in Overijssel de Daltonschool de Zevensprong in Zwolle. Die kon met de bijdrage de fietsenstalling op het schoolplein verplaatsen, wat de verkeersveiligheid ten goede kwam. "We hebben hierdoor de plek waar de ouders aan het begin van de dag hun kinderen afleveren plus een ander deel van het schoolplein opnieuw kunnen inrichten ¿ en daardoor is een veel veiliger verkeerssituatie ontstaan", aldus conciërge Ruud Elshof van de Zevensprong.

Corona

Door het coronavirus is de verkiezing dit jaar verplaatst naar het najaar en het concept is iets aangepast: dit jaar honoreert het ANWB Fonds ook projecten voor het 'coronaproof' maken van bijvoorbeeld musea en voertuigen, zodat Nederland er op een veilige manier op uit kan blijven gaan. Daarnaast blijven de thema's mobiliteit, toegankelijkheid en verkeersveiligheid onverminderd actueel.

Inschrijven

Inschrijven om in aanmerking te komen voor de toekenning kan vanaf 31 augustus tot 6 oktober. Iedereen in Nederland kan vervolgens via de website vanaf 26 oktober tot en met 23 november stemmen op het mooiste ingediende project. Dan blijft er een top drie aan genomineerde projecten per provincie over. Hieruit wordt door de ANWB Adviescommissie een project in iedere provincie gekozen. In januari 2021 vindt de prijsuitreiking plaats.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer