Hardenberg

Nieuwe voorzitter FotoSlag benoemd

Door de redactie

Op woensdag 16 januari werd in het clubonderkomen in De Eik de jaarvergadering van fotoclub FotoSlag uit Slagharen gehouden. Het bestuur legde het jaarprogramma/werkplan en de jaarstukken van 2018 ter goedkeuring en vaststelling voor aan de aanwezige leden. Ook werd de nieuwe voorzitter benoemd.

Het jaarprogramma/werkplan 2019, waarvan de leden op voorhand kennis hadden kunnen nemen, werd met enthousiasme ontvangen en goedgekeurd. Vervolgens werden de financiële jaarstukken over 2018 en de begroting voor 2019 aan de orde gesteld. Uit de voorgelegde stukken bleek van FotoSlag financieel goed gezond is. Om de clubkas financieel gezond te houden werd met algemene stemmen besloten om de contributie te verhogen van 32,50 naar 37,50 euro per jaar. Niet eerder verhoogde FotoSlag de contributie. Het ledenbestand van FotoSlag groeide naar 38 leden.

Nieuwe voorzitter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd op gepaste wijze afscheid genomen van Gerard Wierbos als voorzitter en bestuurslid. Hij blijft wel als vrijwilliger actief in de vereniging. Met een meerderheid van stemmen werd Edward Boer als bestuurslid gekozen en door het bestuur benoemd tot nieuwe voorzitter.

Wisseltrofee

Om in aanmerking te komen voor de jaarlijkse club wisseltrofee moest er in het kader van de jaaropdracht 2018 een foto met als onderwerp Sport worden ingeleverd. Er werden twaalf foto's ingeleverd. De wisseltrofee werd gewonnen door E. Veltink, uit Lutten, die de beker een jaar lang in bezit mag houden. Traditiegetrouw werd de jaarvergadering afgesloten met een hapje en een drankje.

Mensen die lid willen worden, het programmaboekje of nader informatie wensen te ontvangen kunnen een e-mail sturen naar: hermanleemhuis@hetnet.nl of bellen naar 0523-682680. Op de www.fotoslag.nl vindt u meer informatie.