Hardenberg

Nieuwe speeltuin bij voetbalvereniging Mariënberg

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Ommen heeft besloten om voetbalvereniging Mariënberg 5.000 euro te geven voor de realisatie van een openbare speeltuin op sportpark Beerzerveld.

Voetbalvereniging Mariënberg heeft de ambitie om een sociale open en gezonde club te zijn waar iedereen zich welkom voelt. Door de realisatie van de speeltuin wordt een ontmoetingsplaats voor zowel jeugd als ouderen gecreëerd. Doordat de speeltuin openbaar is, wordt het ook voor de kinderen die geen lid zijn van de sportvereniging aantrekkelijker om buiten te spelen. Het initatief wordt groots gedragen door de buurt. Dit blijkt ook uit het feit dat een gedeelte van de cofinanciering afkomstig is van lokale partijen zoals Plaatselijk belang Beerzerveld Mariënberg en de lokale supermarkt COOP. De totale omvang van de kosten zijn ongeveer 30.000 euro. 25.000 euro is gedekt vanuit subsidies vanuit de provincie en steun van de plaatselijke partijen. Op zaterdag 21 september 2019 is de opening van de speeltuin.