Ommen

Nieuwe schuur vervangt acht bijgebouwen

Door de redactie

De eigenaar van een perceel aan de Alteveerweg in Ommen mag doorgaan met de bouw van een grote schuur, ter vervanging van acht oude bijgebouwen op het perceel. Daarmee komt een eind aan een bouwstop die was aangezegd omdat zonder vergunning met de aanbouw was gestart. Het college van B&W legaliseert de bouw alsnog, mede omdat de ruimtelijke kwaliteit van het perceel zo wordt versterkt.

De nieuwe schuur heeft een oppervlakte van 300 m2. De locatie heeft de bestemming 'Woongebied', waardoor er in principe maximaal 90 m2 aan bijgebouwen en overkappingen is toegestaan, maar als ten tijde van het in werking treden van het bestemmingsplan een grotere oppervlakte legaal aanwezig was, geldt deze oppervlakte als maximum. Op het perceel worden (of zijn al) acht bijgebouwen gesloopt met een gezamenlijk oppervlak van 421 m2. Uit archiefonderzoek blijkt dat 248 m2 daarvan legaal aanwezig was ten tijde van het in werking treden van het bestemmingsplan. Van de overige bebouwing kan de eigenaar dat niet aantonen. Er kan echter ook niet worden aangetoond dat de bebouwing er illegaal is geplaatst, mede omdat de gebouwen er al heel lang staan. Zeker is dat door het vervangen van acht verspreid staande gebouwen, in combinatie met de reductie in oppervlakte van 421 naar 300 vierkante meter, een ruimtelijke kwaliteitsverbetering wordt bereikt. Voor het college is dat voldoende reden om de bouw toe te staan.

Het college stelt wel als voorwaarde dat de schuur alleen gebruikt mag worden als bijgebouw bij de woning aan de Alteveerweg. De eigenaar van dit pand is ook eigenaar van de naastgelegen horecagelegenheid aan de Slagenweg, maar omdat de schuur wordt geplaatst binnen de bestemming 'woondoeleinden' is het uitdrukkelijk niet toegestaan de schuur te gebruiken voor de horecagelegenheid.