Hardenberg

Nieuwe prestatieafspraken met de corporaties en huurderorganisaties

Door de redactie

Lokale woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente Hardenberg werken intensief samen om te zorgen voor voldoende en passende woningen in de gemeente. Deze samenwerking is vastgelegd in nieuwe prestatieafspraken die vorige week zijn ondertekend.

In de Woningwet is geregeld dat woningcorporaties ervoor zorgen dat mensen met een lager inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen in een sociale huurwoning. Ook de gemeente Hardenberg vindt het belangrijk dat voldoende woningen voor jongeren, gezinnen en senioren zijn. De gemeenten en de woningcorporaties hebben hierover prestatieafspraken voor 2019 gemaakt. Naast deze prestatieafspraken hebben plaatselijk belangen en de gemeente convenanten afgesloten over de woningbouw in de kernen. Hierin hebben de gemeente en de elf plaatselijk belangen afgesproken dat zij gezamenlijk naar de woning-bouwprogrammering per kern gaan kijken. In 2019 gaan de corporaties hierin meer participeren. Zo worden de partijen beter aan elkaar verbonden. De prestatieafspraken zijn vorige week ondertekend. Namens de gemeente Hardenberg zette wethouder Martijn Breukelman zijn handtekening. Directeur mevrouw M. Drijver tekende namens woningstichting Beter Wonen Vechtdal. Directeur-bestuurder R. van der Meulen tekende namens woningstichting de Veste. De heren Van Lenthe en Teerlinck tekenden namens de twee huurdersorganisaties.