Hardenberg

Nieuwe ontwikkeling rondom de haven

Door de redactie

De haven in Hardenberg heeft voor de start van het zomerseizoen een nieuwe inrichting. Vanaf februari worden in de havenkom en langs de wandelpromenade nieuwe steigers aangelegd. Ook komen er voorzieningen voor vaarrecreanten. De herinrichting van de haven is in mei klaar.

Nu de Vecht beter bevaarbaar is voor de kleine recreatievaart, brengen steeds meer vaarrecreanten een bezoek aan Hardenberg. Bij de nieuwe ontwikkelingen rondom de haven is de Watersportvereniging (WSV) Hardenberg vanaf het begin betrokken. Zij hebben dit bij de gemeente aangezwengeld. "Dit was ook hard nodig omdat er sinds een paar jaar nieuwe sluizen zijn gebouwd in de Vecht en de rivier daardoor weer volledig bevaarbaar is vanaf Zwolle tot aan De Haandrik. Om deze reden is ook de WSV Hardenberg destijds opgericht. Wij promoten de bevaarbaarheid van de Vecht om daarmee het Vechtdal en met name Hardenberg beter op de (water)kaart te zetten", zegt Everhard Brunink namens de WSV.

Onze handen jeuken

Ondanks dat de Vecht afgelopen jaar beter bevaarbaar was, was het afgelopen seizoen natuurlijk niet zoals de WSV Hardenberg dit had verwacht. "Dit komt door alle beperkingen rondom corona. Evenementen werden allemaal afgelast, waardoor er natuurlijk minder reuring was. Ook voor het komende jaar lijkt het er nog niet op dat er veel georganiseerd kan worden. Wij, als watersportvereniging willen graag evenementen organiseren en hebben hierover veel ideeën, onze handen jeuken dan ook!", vertelt Everhard.

Het plan

Het plan is gereed. De uitvoering start in februari. Langs de wandelpromenade worden nieuwe drijvende steigers aangelegd. Samen met de bestaande steigers liggen er dan over een lengte van ongeveer 90 meter steigers voor passanten. Langs de havenweg wordt ongeveer 45 meter aan drijvende steigers gelegd. Hier is ook plek voor de rondvaartboot om aan te leggen. Ook in de havenkom worden nieuwe steigers aangelegd. Na de herinrichting biedt de haven plek aan ongeveer 45 boten. Het precieze aantal plekken is afhankelijk van de grootte van de boten. Ook zijn er plekken voor de verhuur van boten. Er is voldoende ruimte voor de boten om te manoeuvreren. De haven kan 's avonds worden afgesloten. "De verzanding in de haven wordt tegengegaan door het anders inrichten van de haven en door het slaan van nieuwe damwandprofielen. Een professioneel bedrijf gaat deze werkzaamheden deze maand al starten", vertelt Everhard.

Goede voorzieningen

In de haven komen aanvullende voorzieningen voor vaarrecreanten. Everhard: "De afgelopen jaren hebben wij veel klachten ontvangen van passanten over het ontbreken van goede voorzieningen zoals die in een passantenhaven aanwezig horen te zijn. We hebben het dan over een havenkantoor met goede mogelijkheden voor toiletten en een doucheruimte. Ook het spoelen van een afwasje en het doen van de was horen bij deze mogelijkheden. Al deze faciliteiten gaan er dan ook komen, waarschijnlijk dit vaarseizoen nog en zoals het nu lijkt in het gebouw van café Docks. Hiervoor liggen de tekeningen klaar, die wachten alleen nog op goedkeuring maar we hebben er vertrouwen in dat dit dus binnenkort goed komt".

Uniforme en duidelijke regels

Het beheer en onderhoud van zowel haven alsook het havengebouw zal worden ondergebracht bij de WSV Hardenberg. "Doordat er eigenlijk nooit sprake was van enige scheepvaart voordat de sluizen er kwamen, was er ook weinig beleid nodig, dit is natuurlijk de laatste jaren veranderd". De WSV Hardenberg is voorstander van het hanteren van uniforme en duidelijke regels en werkt Vechtdalbreed samen met Ommen en Dalfsen. Binnen de WSV is ook de expertise die nodig is voor het hanteren van deze regels op en rondom het water. Handhaving van het beleid op het water wordt echter door het waterschap Vechtstromen uitgevoerd.

Slechts het begin

De uitbreiding en herinrichting van de haven zoals die er komend voorjaar zal uit gaan zien is wat de WSV Hardenberg betreft slechts het begin van wat komen gaat, zij praten dan ook over Fase 1. "Wij zouden graag zien dat er in de toekomst weer een grotere haven komt zoals die er vroeger ook geweest is maar helaas in de jaren zeventig is gedempt, dit is fase 2. Wij denken dat zo'n haven Hardenberg veel kan brengen mits deze gezellig en authentiek wordt ingericht. Dit biedt mooie kansen voor onze stad. Ons centrum heeft de laatste jaren een behoorlijke knauw gekregen en kan hierdoor weer een nieuwe boost krijgen op toeristisch gebied. Boten kunnen dan afmeren tot bijna aan de Markt!

Een deel van de in onze ogen, lelijke parkeergarage op de gedempte haven die veel te groot is, moet dan verdwijnen aangezien onze stad meer dan voldoende parkeergelegenheid heeft. De lelijke constructie van de parkeergarage waar je tegenaan kijkt vanaf theater de Voorvegther is velen een doorn in het oog. Wat zou het fantastisch zijn als hier weer een open haven komt met veel meer licht en uitzicht met alle gebouwen er omheen. Ook de inrichting van het braakliggende terrein langs de Vecht naast de Troubadour behoort tot deze plannen wat ons betreft ", laat Everhard weten.

Ophaalbrug hoog op de agenda

Het realiseren van een ophaalbrug zoals die er eveneens vroeger is geweest staat ook hoog op de agenda van de WSV. Om een doorvaarhoogte te realiseren van 2,50 meter of hoger is het noodzakelijk om de voorstraatbrug met 50 centimeter op te hogen. "Maar wat zou het mooi zijn als we gewoon het losse brugdeel dat nu in de brug zit, vervangen door een ophaalbrug. Wij als vereniging hebben zelfs al een mooie gebruikte ophaalbrug op het oog die er zo in zou kunnen na wat aanpassingen. We gaan ons er sterk voor maken dat deze brug er gaat komen in de toekomst.

Dit smaakt naar meer

Op de vraag hoe zit de WSV de toekomst antwoordt Everhard het volgende: "We zien de toekomst met heel veel vertrouwen tegemoet en denken met onze mooie rivier de Vecht goud in handen te hebben voor Hardenberg en het Vechtdal. Vorig jaar hebben wij als WSV Hardenberg met een groot team vrijwilligers op de beurs BOOT Holland te Leeuwarden gestaan om Hardenberg te promoten, wij hebben hier echt heel veel positieve reacties mogen ontvangen en we gaan hier zeker mee door als de maatregelen het weer toelaten. Dit smaakt naar meer!".

Foto uit het archief: De bestuursleden en commissieleden van WSV Hardenberg.Staand helemaal rechts: Everhard Brunink.