Hardenberg

Nieuwe klokkentoren bij De Ark

Door de redactie

Op zondag 31 maart is bij kerkgebouw De Ark in Bruchterveld na afloop van de ochtenddienst de nieuwgebouwde klokkentoren in gebruik genomen. In de nieuwe klokkentoren hangt de oude klok uit voormalig kerkgebouw de Ichtus. De toren is gebouwd door vrijwilligers uit de protestantse gemeente in Bruchterveld.

Nadat in 2004 de hervormde en de gereformeerde gemeenten in Bruchterveld samen verder gingen als Protestantse Gemeente Bruchterveld, werd in december 2012 afscheid genomen van de Ichtus, het kerkgebouw van de voormalige hervormde gemeente. Veel voorwerpen uit het interieur van de Ichtus verhuisden mee naar De Ark, het kerkgebouw van de voormalige gereformeerde gemeente en vanaf dat moment thuishaven van de Protestantse Gemeente in Bruchterveld. Alleen voor de kerkklok, die elke zondagochtend met de hand geluid werd door koster Hilbert Eggengoor, was geen geschikte plek in De Ark. In de afgelopen maanden werd er bij kerkgebouw De Ark druk gebouwd aan een klokkentoren waar de klok een nieuwe plek kreeg. Omdat er een nieuw systeem van luiden werd geïnstalleerd, kreeg de klok een nieuwe klepel. Kostersechtpaar Hilbert en Henny Eggengoor kregen de oude klepel, verwerkt in een cadeau, overhandigd als aandenken. Met het plaatsen en in gebruik nemen van de klok bij De Ark is nu ook officieel het proces van samengaan van de hervormde en de gereformeerde gemeente in Bruchterveld afgerond.