Hardenberg

Nieuwe impuls voor Hardenbergse Uitdaging

Door de redactie

De Hardenbergse Uitdaging heeft een nieuwe kartrekker. De komst van de Raaltese Henny Zomer betekent een nieuwe impuls voor de stichting. Het eerste speerpunt is de regio Hardenberg bekend maken met dit maatschappelijke initiatief.

Paulien Menzel

De Hardenbergse Uitdaging is in 2016 opgezet, maar lag het afgelopen jaar zo goed als stil. Daar komt nu verandering in. Voor Henny Zomer is de uitdaging bekend terrein, want de centrummanager van Raalte is ook manager van de Raalter Uitdaging. Vol enthousiasme is ze aan de slag gegaan om ook van de Hardenbergse Uitdaging een succes te maken, waarna ze uiteindelijk het stokje hoopt over te kunnen dragen aan een lokaal betrokken organisator.

De Hardenbergse Uitdaging, waar een tiental Hardenbergse ondernemers aan verbonden zijn, is één van de zestig Uitdagingen in Nederland en is eigenlijk een soort bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van materialen (spullen), middelen (geld) en menskracht (extra handjes, creativiteit en kennis). "De gedachte erachter is dat afgeschreven spullen uit het bedrijfsleven prima een tweede leven kunnen krijgen in het maatschappelijke leven. Een jeu de boules vereniging kan erg geholpen zijn met een oude laptop, een toneelclub met een tiental stoelen en een kleinschalige zorgvoorziening met een servies met een oud logo", geeft Henny als voorbeeld. "Elke vereniging of stichting die behoefte heeft aan bepaalde materialen, maar hier geen budget voor heeft, kan bij de Uitdaging een verzoek indienen. De stichting zoekt vervolgens in een groot netwerk naar één of meerdere bedrijven die het gevraagde ter beschikking willen en kunnen stellen."

Het initiatief daagt bedrijven uit om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en hun betrokkenheid bij de Hardenbergse samenleving te tonen. "We proberen een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Dat levert verrassende verbindingen op waarmee we met elkaar de samenleving in de gemeente Hardenberg een stukje mooier kunnen maken."

Heb je een vraag of iets aan te bieden? Voor meer informatie kijk op www.hardenbergseuitdaging.nl

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer