Hardenberg

Subsidie voor zes nieuwe maatschappelijke projecten

Door de redactie

De gemeente Twenterand verstrekt subsidie aan zes nieuwe maatschappelijke initiatieven. De projecten worden gesteund vanuit het innovatiefonds voor het sociaal domein dat de gemeente vorig jaar instelde. Vanuit dit fonds is 150.000 euro beschikbaar voor creatieve ideeën voor vernieuwing, betere ondersteuning en het voorkomen van zorg.

In september, tijdens de vijfde aanvraagronde, kwamen zeven aanvragen binnen. Zes daarvan voldoen aan de voorwaarden en krijgen subsidie. Evenmens heeft twee aanvragen ingediend die beide toegekend worden. De ene aanvraag is voor gastlessen over de maatschappelijke diensttijd en de andere richt zich op gespecialiseerde gastgezinnen. Wethouder Mark Paters: "De aanvraag voor gespecialiseerde gastgezinnen steekt boven de rest uit. Deze scoort hoog op alle onderdelen maar vooral op de doelen en de verwachte besparing. We verwachten veel van deze activiteit".

Verder krijgen de projecten 'Gezelligheid maken we samen' en 'Kijk, doe en ontmoet' een bijdrage uit het innovatiefonds. Beide aanvragen richten zich op het samenzijn van inwoners maar wel op een heel verschillende manier. 'Gezelligheid maken we samen' een samenwerkingsproject op een niet alledaagse locatie: de ijsclub in Vriezenveen. In de aanloop merken ze dat er al veel vraag naar is. Er is dan ook veel vertrouwen in dit project. 'Kijk doe en ontmoet' scoort vooral op innovatie. Het gaat om een manier van samenwerken die we nog niet kennen en op een locatie die niet iedereen zomaar beschikbaar wil stellen: je eigen huis en tuin.

Ook is er een aanvraag ingediend voor het opzetten van een G-orkest. Dit sympathieke plan scoort hoog op samenwerking en innovatie. Er zijn maar zes G-orkesten in Nederland en nog geen enkele in Overijssel. Elke vereniging doet het daarbij ook weer op zijn eigen manier waardoor er maatwerk ontstaat passend bij de lokale cultuur. Dat geldt ook voor het organiseren van een lichtjesavond. Dit laatste initiatief heeft een hoge score op samenwerking.

De aanvraag 'Ieder kind een sint' kan niet toegekend worden om dat deze niet voldoet aan de gestelde voorwaarden. Het gaat om een activiteit die al meerdere jaren wordt uitgevoerd in Twenterand.

Ook een aanvraag indienen?

Vanwege de positieve resultaten heeft de gemeente besloten om in 2020 door te gaan met het innovatiefonds. Volgend jaar is er weer een aanvraagronde. Aanvragen kunnen worden ingediend per post of via innovatiefonds@twenterand.nl. Op www.twenterand.nl/innovatiefonds staat informatie over de voorwaarden en punten waarop de aanvragen worden beoordeeld. Heeft u wel een goed idee, maar weet u niet hoe u verder komt? Dan is er eventueel begeleiding beschikbaar vanuit de gemeente. Volg het Innovatiefonds Sociaal Domein op Facebook voor actuele informatie.