Nieuws

Nieuwe huisarts in Beerzerveld

Door de redactie

Op 1 januari 2020 is in de apotheekhoudende huisartsenpraktijk in Beerzerveld een nieuwe huisarts begonnen: dokter M. Deen-Wind. Zij neemt de plaats over van dokter W.O. Glas, die na 26 jaar zijn werk als vaste huisarts in Beerzerveld beëindigd heeft. Dokter Deen-Wind zet samen met dokter de Groot de maatschap voort.

 

Het werk in de huisartsenpraktijk is in die afgelopen 26 jaar sterk veranderd. In 1994 werkte Glas als solist met één assistente. Zij deed het werk van zowel een dokters- als apothekersassistente en had daarnaast nog af en toe tijd om met de kinderen van dokter Glas spelletjes te doen. Nu staan er op de loonlijst van deze praktijk twaalf personeelsleden. Het takenpakket van de huisartsen in Nederland is de afgelopen kwart eeuw sterk uitgebreid. Er wordt nu meer aandacht besteed aan chronische zorg voor mensen met diabetes, hart- en vaatziekten, longaandoeningen en met psychische problemen. Zorg voor kwetsbare ouderen is vaak complex en vraagt dus ook meer tijd en aandacht. Het meeste van deze zorg wordt door de assistentes en praktijkondersteuners uitgevoerd.

Speerpunt van de praktijk is altijd geweest om zoveel mogelijk voorzieningen op het gebied van gezondheid in het dorp te behouden. De verhuizing van de huisartsenpraktijk naar de voormalig openbare school in Beerzerveld paste hier naadloos bij. Vanuit dit gebouw leveren al jaren allerlei paramedici hun zorg, en ook de apotheekvoorziening levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de kleine kern Beerzerveld en omgeving.

 

Continuïteit van de huisartsenzorg

In 2002 is dokter de Groot in de praktijk gekomen en met zijn komst was de continuïteit van de huisartsenzorg in Beerzerveld gewaarborgd, ook in vakanties. Achttien jaar later heeft Glas een opvolger. Dat geeft hem gelegenheid op een andere manier als huisarts te werken. Hij blijft namelijk in de regio actief als waarnemend huisarts zowel in huisartspraktijken als op de huisartsenpost, en daarnaast kan hij zich nu gemakkelijker inzetten voor medisch werk in het buitenland.

 

Opvolger Dokter Deen

Glas prijst zich gelukkig een opvolger te hebben gevonden. Het is namelijk erg moeilijk om praktijkopvolgers te vinden die zich op het platteland willen vestigen. Dit is een probleem dat de laatste jaren steeds groter wordt, met name in de dunner bevolkte gedeelten van Nederland. En het gaat ook de regio Hardenberg niet voorbij. In het noorden van Nederland zijn een paar honderdduizend Nederlanders die geen huisarts meer hebben, omdat vertrekkende huisartsen er niet in geslaagd zijn opvolgers te vinden. Heel mooi dus dat opvolging in Beerzerveld wel gelukt is! Daarnaast is het bijzonder om te zien hoe goed dokter Deen, die geboren en getogen is in Hardenberg, past bij de sfeer en de stijl van werken in Beerzerveld. Haar opleiding heeft zij gedaan in Groningen en Enschede. Het ziekenhuis van Hardenberg is voor haar bekend terrein omdat zij een half jaar op de spoedeisende hulp heeft gewerkt. Zij is van plan lange tijd in Beerzerveld te blijven om zo een langdurige arts-patiënt relatie te kunnen opbouwen, één van de kernwaarden van het huisartsenvak.

 

Afscheidsreceptie

Op vrijdag 17 januari is er gelegenheid om afscheid te nemen van dokter Glas en kennis te maken met dokter Deen, tijdens een receptie van 16.00 tot 19.00 uur in HCR Beerzerveld, van Alewijkstraat 32 in Beerzerveld.