Hardenberg

Nieuwe gebouw voor Motorclub Route 66

Door de redactie

Het clubgebouw van Motorclub Route 66 is gevestigd aan de Witharenweg 17. Omdat de eigenaar van dit perceel de huur niet wil verlengen, moest de motorclub op zoek naar een nieuwe locatie.

In augustus 2018 heeft de motorclub zich met een principeverzoek gericht tot het college van B en W van de gemeente Ommen voor het mogelijk maken van de bouw van een clubhuis aan Ommerkanaal West 1 te Ommen. Hier staan een vervallen kadaverhuis, welke buiten gebruik is. Dit perceel is eigendom van Gemeente Ommen. Het plan is om deze te slopen en een clubhuis van 160 vierkante meter te realiseren. De locatie is geschikt voor een clubhuis voor een motorclub. De afstand tot omliggende woningen is voldoende. Ook de ligging nabij de N48 is positief, omdat dit zorgt voor een goede ontsluiting. ten behoeve van toertochten. Wat betreft de inrit ter ontsluiting van het perceel is er afstemming geweest met de Provincie. De bouw van een clubhuis, en het gebruik van de gronden voor het verenigingsleven, voldoet niet aan deze bestemming daardoor is het onmogelijk om een clubhuis te bouwen. De boerderij, waar de motorclub tot op heden gevestigd was krijgt een recreatieve vervolgfunctie. Op 26 november besluit de raad omtrent coördineren van het bestemmingsplan 'Ommerkanaal west 1' en de omgevingsvergunning voor het clubgebouw.