Hardenberg

Nieuwe duurzame appartementen langs de Vecht

Door de redactie

Vereniging "Volwaarde voor de Vecht" gaat 12 appartementen / penthouses langs de Vecht ontwikkelen. De vereniging staat nog open voor nieuwe leden.

E.e.a. vindt plaats in het kader van de renovatie van de 'Vechtzone' door woningbouwvereniging 'Vechtdal Wonen'. Een gedeelte van het gebied nabij de sportvelden zal worden verkocht aan een Collectieve Particuliere Opdrachtgever, namelijk de CPO Vereniging Volwaarde. Op 16 oktober2019 werd de intentieverklaring hiervoor getekend.

Voorzitter Marissen van VvdV: "De mogelijkheid om onze woonwensen op deze mooie plek aan de Vecht te kunnen realiseren is een lot uit de loterij en ook een laatste kans!"

Secretaris Boeke voegt eraan toe: "Ons project is uniek omdat wij de toekomst als uitgangspunt kiezen. Ons gebouw zal niet alleen energieneutraal zijn, maar mogelijk zelfs energie leveren."

De aanschafkosten zullen relatief hoog zijn, maar de servicekosten zullen minimaal zijn.

Het project wordt ontwikkeld in samenwerking met architectenbureau Nijhoff in Wierden. Aanmelden kan via de website, www.volwaar.de.