Hardenberg

Nieuwe contractering maatwerkvoorzieningen WMO

Door de redactie

Op maandag 2 september 2019 is de gemeente Hardenberg samen met de gemeente Ommen een nieuwe procedure gestart voor het contracteren van maatwerkvoorzieningen WMO.

De "Raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen WMO 2015" gaat in per 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2022. De raamovereenkomst kan met één jaar worden verlengd.

Elke geïnteresseerde zorgaanbieder kan een aanvraag voor de raamovereenkomst voor de gemeente Hardenberg en/of de gemeente Ommen indienen. Wanneer door de zorgaanbieder wordt voldaan aan de voorwaarden wordt een raamovereenkomst aangegaan.

De publicatie van de contractering is te vinden op www.tenderned.nl onder de rubriek: "Gemeenten Hardenberg en Ommen - Open house procedure - Maatwerkvoorzieningen Wmo Nationale opdracht". De gemeenten hanteren geen inschrijvingsdeadline.

Inschrijvingen die voor 18 oktober worden ingediend kunnen ingaan per 1 januari 2020, mits ze voldoen aan de voorwaarden.

Voor vragen kunt u mailen naar bureau.inkoop@hardenberg.nl.