Ommen

Nieuwe brug Junne komt bovenstrooms van stuw

Door de redactie

De nieuwe brug die de in slechte staat verkerende brug bij de stuw in Junne moet vervangen, wordt waarschijnlijk bovenstrooms van de huidige brug en stuw gerealiseerd. De gemeente Ommen en waterschap Vechtstromen beschouwen dat als de beste van vijf mogelijke varianten.

In 2017 bleek dat de honderd jaar oude stuw met brug in zo'n slechte staat te verkeren dat de brug werd afgesloten voor zwaar verkeer. Vracht- en landbouwverkeer moet sindsdien kilometer omrijden als ze van Junne naar Stegeren willen of omgekeerd. Gemeente en waterschap werken gezamenlijk aan een oplossing. Het waterschap wilde dit jaar de stuw droogleggen en onderzoeken of de stuw kan worden gerenoveerd. Uit bodemonderzoek blijkt echter dat droogleggen niet kan door, zoals gebruikelijk, damwanden in te brengen. Door de trillingen waarmee dat gepaard gaat is het risico op schade aan de omgeving te groot. De renovatie kan daardoor niet zo snel worden gerealiseerd als beoogd. Daarom is gezocht naar een manier om in elk geval de nieuwe brug wél snel te realiseren. Die is gevonden in een variant waarbij de brug zo'n vijftien meter stroomopwaarts van de stuw te realiseren. Doordat de brug niet op de locatie van de stuw wordt gebouwd, is de bouw niet afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek van het waterschap. Ook ligt de nieuwe brug niet in de weg wanneer het waterschap de stuw renoveert of wellicht zelfs een nieuwe stuw bouwt. De verwachting is dat de nieuwe brug in 2021 in gebruik kan worden genomen.

Bijkomende voordelen zij dat het verkeer tijdens de bouw van de nieuwe brug, gewoon gebruik kan blijven maken van de bestaande brug en dat de grond waarop de nieuwe aansluitende wegen komen al in eigendom is van gemeente of waterschap. De variant heeft ook de voorkeur van omwonenden omdat de brug straks verder van de bestaande woning komt te liggen. Wel bestaan er bij omwonenden zorgen over de verkeersveiligheid vanwege het te verwachten sluipverkeer.