Hardenberg

Nieuwe bestemming voor De Wissel

Door de redactie

De voormalige basisschool De Wissel in Mariënberg mag worden verbouwd en onderdak gaan bieden aan accommodaties voor senioren, een kinderdagverblijf en een woning. B&W van de gemeente Hardenberg gaan in een planologische principe-uitspraak akkoord met de plannen.

De voormalige basisschool 'De Wissel', aan de Stationsweg in Mariënberg, staat al enige tijd leeg en de gemeente wil het perceel en het pand daarom graag verkopen. Nu heeft zich een koper aangediend met het plan om in het pand vier accommodaties voor senioren, een kinderdagverblijf en een woning voor zijn eigen gezin met pleegkinderen te realiseren.

Het perceel waarop de school staat heeft de bestemming 'maatschappelijk'. Daarmee is een kinderdagverblijf toegestaan. Een bedrijfswoning in principe ook, maar alleen het bestaand aantal. Op dit moment is op het perceel geen woning aanwezig. De seniorenwoningen en de familiewoning passen dus niet binnen het bestemmingsplan, maar de gemeente kan daarvan afwijken op basis van de kruimelgevallenregeling.

Inpasbaar

De locatie ligt tussen een school en woningbouw in. Een functie die raakvlakken heeft met zowel onderwijs als wonen past, ruimtelijk gezien, dus prima op deze locatie. Het plan is ook volkshuisvestelijk goed inpasbaar: er is in de hele gemeente behoefte aan woningen voor hulpbehoevende ouderen.

De betreffende locatie ligt direct tegen een andere school aan. Vanuit milieutechnisch oogpunt is dit aanvaardbaar. Een school zorgt weliswaar voor geluid, maar een ligging van een school direct nabij woningen wordt in dorpskernen aanvaardbaar geacht. Hier is sprake van zogenoemde gemengde gebieden waarbij lichte bedrijvigheid (milieucategorie 1 en 2) thuis hoort. Al met al reden voor het college in te stemmen met de plannen.