Ommens nieuws

Nieuwe beleidsregel voor thuiskapsalons

Door de redactie

In april 2017 heeft het college van B en W van de gemeente Hardenberg besloten om een beleidsregel op te laten stellen voor het vestigen van kapsalons aan huis. Met als doel om een rem te zetten op de uitbreiding van het aantal thuiskappers en daardoor de centrumfunctie van met name Hardenberg en Dedemsvaart te versterken.

Dit verbod valt echter in ruimtelijk oogpunt niet goed te motiveren. Daarom wordt het college van B en W voorgesteld om te besluiten de beleidsregel aan te pakken zodat er een kerngerichte aanpak is. Door deze beleidsregel kerngericht te maken worden in het verzorgingsbied van de kernen met een winkelcentrum geen nieuwe kapsalons aan huis toegestaan, waardoor de centrumfunctie van deze kernen intact blijft. In het verzorgingsgebied van de kernen zonder winkelcentrum, wordt onder voorwaarde nieuwe kapsalon aan huis toegestaan, om te voorkomen dat alle voorzieningen in deze kernen verdwijnen. Dit is nodig omdat de huidige bestemmingsplannen en beheersverorrdeningen van de gemeente ruime mogelijkheden biedet voor het starten van een (kleinschalig) bedrijf aan huis, waaronder een kapsalon. Voor een kapsalon aan huis is wel een omgevingsvergunning nodig. Van de mogelijkheid om een bedrijf aan huis te beginnen is de afgelopen jaren veel gebruik gemaakt. Ook het aantal thuiskappers is toegenomen. Ook blijkt dat lang niet elke thuiskapper de daarvoor noodzakelijke omgevingsvergunning aangevraagd. Vanaf januari 2017 is de gemeente zeer terughoudend geweest met vestiging van kapsalons aan huis. In de praktijk zijn er toen ook geen vergunningen meer verleend voor nieuwe kapsalons aan huis. Deze concept-beleidsregel wordt binnenkort met de betrokken partijen, te weten middenstandsvereniging Dedemsvaart, centrummanagement Hardenberg en Anko de brancheorganisatie van de kappers besproken.