Hardenberg

Nieuw maatregelenpakket voor ondernemers

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg heeft op 24 maart 2020 het besluit genomen over een maatregelenpakket economie, dit naar aanleiding van de intelligente lockdown die toen net in werking was getreden.

In oktober 2020 ging de nieuwe lockdown in, aanzienlijk zwaarder dan de eerste. Deze lockdown duurt langer voort, in elk geval nog de hele maand februari. De gemeenteraad van Hardenberg wordt voorgesteld om in te stemmen met een nieuw maatregelenpakket. De maatregelen zijn als volgt: Het verlenen van een korting van 100 procent op de BIZ. Dit was in het voorjaar van 2020 50 procent. Ondernemers kunnen daarvoor in aanmerking komen door een korting aan te vragen. Om de administratieve last voor ondernemers tot een minimum te beperken hoeven zij geen bewijzen van bijvoorbeeld omzetdaling te overhandigen. Er wordt wel een appèl op de ondernemers gedaan om hier alleen gebruik van te maken als zij dat nodig hebben. De omvang van de gemeentelijke afdracht aan het Centrummanagement blijft voor 2021 gelijk, het verschil wordt door de gemeente bijgepast. De opbrengst BIZ 2021 is begroot op 255.000 euro. Dit is inclusief de bijdrage van de gemeentelijke gebouwen. De compensatiemaatregel gaat de gemeente derhalve maximaal ruim 200.000 euro kosten.

Net zoals in het jaar 2020 kunnen ondernemers nu ook uitstel van betaling of hebben de gelegenheid de gemeentebelastingen in gedeelte te betalen. Ook wordt het terrassenbeleid weer verruimd zodat ondernemers na de lockdown meer mogelijkheden hebben om omzet te genereren. In gesprekken met de vrijetijdssector wordt nog gepeild in hoeverre het uitstellen van de aanslag toeristenbelasting voorziet in een behoefte.