Ommen

Nieuw havengebouw en sanitaire voorzieningen

Door de redactie

Watersportvereniging De Vechtstreek uit Ommen heeft een nieuw havengebouw en sanitiare voorzieningen. Op vrijdag 3 juli zullen wethouder Bart Jaspers Faijer en het oudste lid van de vereniging, de heer Frits van Elburg, de openingshandelingen verrichten.

Watersportsportvereniging De Vechtstreek ligt aan de Overijsselse Vecht, aan de rand van het centrum van Ommen. De leden exploiteren de haven en het havengebouw van de in 1978 opgerichte vereniging in eigen beheer. Er zijn zo'n veertig vaste ligplaatsen en dertig ligplaatsen voor passanten. Ook is er een trailerhelling voor het te water laten of uit de vaart halen van boten. Vrijwel alle leden zijn actief betrokken en helpen met het uitvoeren van verenigingstaken, zoals onderhoudswerkzaamheden. De Haven is eigendom van de gemeente Ommen. De gemeente Ommen verhuurt de Haven aan de WSV. De haven wordt beheerd door drie Havenmeesteres die parttime aanwezig zijn.

Havengebouw

Het bestaande onderkomen van de vereniging was te klein en sterk verouderd. Het past niet bij het aanzien van de flink uitgebreide haven die omgeven wordt door moderne appartementengebouwen en een horecapaviljoen op de westoever van de Overijsselse Vecht. De vereniging had al jaren de wens om het huidige verblijf te vervangen door een functioneel, uitnodigend en toekomstbestendig havengebouw met nieuwe sanitaire voorzieningen. Naast een eigen investering heeft de vereniging subsidie ontvangen van de gemeente Ommen en Het BNG Duurzaamheidsfonds heeft een lening verstrekt, zodat de vereniging op een veilige en duurzame manier kan blijven bestaan.

Recreatie

De ontwikkeling van de Watersport en het bijbehorende toerisme gebeurt in nauwe samenwerking met het Waterschap Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. Het bestuur en de leden van de WSV staan voor een evenwichtige balans tussen recreatievaart en het natuurbeheer. De vereniging heeft een goede band met de ondernemers die ook gelinkt zijn aan de recreatie op de Vecht.