Hardenberg

Niet langer Hessenweg maar De Boshoek

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg heeft ingestemd om de Hessenweg in De Boshoek een andere naam te geven namelijk De Boshoek.

De gedeeltelijke afsluiting van de Hessenweg nabij sportpark De Boshoek is in het voorjaar definitief geworden en de definitieve inrichting van de afsluiting is inmiddels uitgevoerd. Er zijn gesprekken gevoerd met direct aanwonenden van het laatste deel van de Hessenweg, de gebruikers van sportpark De Boshoek, de Plaatselijk Belangen Heemse en Heemserveen/Rheezerveen en Bedrijvenpark Haardijk over de situatie na het definitief afsluiten van een deel van de Hessenweg voor gemotoriseerd verkeer. Er zijn diverse maatregelen in beeld gebracht om de situatie te verbeteren. Onder andere wordt de bewegwijzering van het sportpark aangepast en ook de markeringen van enkele kruispunten op het bedrijvenpark. Door het deel van de Hessenweg van een eigen naam te voorzien betekent dit dat het sportpark een eigen straatnaam heeft. Maar dit betekent ook dat de woning op het sportpark, de fysiotherapiepraktijk en de sportvoorzieningen nieuwe adressen krijgen. Er is overleg geweest met de fysiotherapiepraktijk. Zij zien deze straatnaamwijziging als een volgende maatregel, na de gedeeltelijke afsluiting van de Hessenweg voor gemotoriseerd verkeer, die negatieve effecten heeft op de praktijk. Zij willen graag dat de gemeente oog heeft voor hun situatie. Er is afgesproken dat de praktijk de kosten voor de straatnaamwijziging vergoed krijgt en dat er, in overleg met de praktijk, op enkele locaties permanente bewegwijzering van het bedrijf wordt geplaatst.