Hardenberg

Neem deel aan de bewonersgesprekken de Vecht

Door de redactie

Op dit moment actualiseert het programmateam Ruimte voor de Vecht zijn visie op de Vecht van 2050. Een perfecte gelegenheid met bewoners, ondernemers en andere belangstellenden uit het Vechtdal van gedachten te wisselen over de rivier en de perspectieven voor de Vecht.

Welke verhalen heeft u over de Vecht? Wat kunt u vertellen over lokale thema's als recreatie, water, mobiliteit en landbouw? Het programmateam van Ruimte voor de Vecht gaat hierover graag met u in gesprek. Het programmateam nodigt iedereen uit voor een bewonersgesprek over het Vechtdal. Met de kaart op tafel en met de stift in de aanslag wordt er gepraat en gediscussieerd over de Vecht, de omgeving en de perspectieven. Dat kan op donderdag 23 mei bij Camping de Koeksebelt aan de Zwolseweg 13 in Ommen (aanmelden tot 20 mei), en op maandag 3 juni bij Landhoeve de Zwiese aan de Hardenbergerweg 23 in Loozen (aanmelden tot 30 mei).

In de afgelopen jaren werkten provincie, waterschappen, gemeenten en maatschappelijke organisaties gezamenlijk aan de projecten voor een veilige, natuurlijke en aantrekkelijke Vecht. Uw inbreng tijdens het bewonersgesprek geldt als belangrijke inspiratiebron voor deze toekomstvisie. Wilt u hier graag aan bijdragen? Meld u dan aan via www.hetoversticht.nl/gesprekkenlangsdevecht.