Ommen

Natuurrijk gecertificeerd door BuitenWijzer

Door de redactie

Het Natuurrijk is een unieke, kleinschalige school die valt onder Stichting Catent. De school in de groene omgeving van Vilsteren richt zich specifiek op het geven van buitenonderwijs. Op één locatie wordt basisonderwijs, kinderopvang en BSO aangeboden. Kinderen van 0 tot 13 jaar ontwikkelen zich in een natuurrijke en veilige omgeving. Het Natuurrijk is, als tweede school van Nederland, gecertificeerd door BuitenWijzer!

MARIE VAN LOON - KOGGEL

BuitenWijzer is een certificaat voor scholen die het geven van buitenlessen en bewegend leren een prominente plek willen geven in hun dagelijkse lesprogramma. Hierin geeft Het Natuurrijk zich afgelopen jaar geschoold en ontwikkeld. Het geven van buitenlessen bevordert de hoeveelheid beweging en vergroot de motivatie. Het plezier in leren is bij de kinderen zichtbaar aanwezig. Die inzet wordt nu beloond met een officieel certificaat.

Leren doen we buiten

Leerlingen zitten op een schooldag over het algemeen meer stil dan goed voor hen is. Dit is niet het geval op Het Natuurrijk. Voldoende beweging is belangrijk voor kinderen. Het is niet alleen goed voor de fysieke gezondheid van kinderen, het stimuleert ook de mentale ontwikkeling. Naar buiten gaan is geen doel op zich, maar wordt gebruikt om doelen te behalen. De echte wereld is anders dan de digitale wereld en het Natuurrijk speelt hierop in. Het team van leerkrachten zorgt voor een rijke, eigentijdse leeromgeving waarin de leerlingen met elkaar in én van de natuur leren.

Buitenonderwijs

Met de buitenlessen richt Natuurrijk zich op het buiten leren en bewegen, zodat de kinderen spelenderwijs kunnen ontdekken en ervaren wat hun talenten zijn. Door cognitieve en fysieke taken te combineren worden hun hersenen optimaal geprikkeld en beklijft de lesstof beter dan dat deze alleen in de schoolbanken wordt verwerkt. Op en rond Het Natuurrijk zijn alle middelen aanwezig om het buitenonderwijs optimaal in de praktijk toe te passen. De buitenlessen worden door de kinderen als leuk en leerzaam ervaren. Zij leren spelenderwijs, beschermd en in vrijheid.

MARIE VAN LOON - KOGGEL

MARIE VAN LOON - KOGGEL