Ommen

Natuur in je buurt

Door de redactie

Op donderdag 28 november wordt er voor deelnemers aan het provinciale project Groene Loper Vechtdal en andere in groen geïnteresseerden een bijeenkomst gehouden bij Restaurant De Bootsman aan de Coevorderweg 19 in Ommen. De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

De bijeenkomst is een must voor iedereen die wat meer groen in zijn eigen leefomgeving wil brengen. De bekende natuurliefhebber, stadsvogelkenner en gepassioneerd spreker Johan Poffers vertelt hoe dat met vaak simpele dingen te doen is, individueel in een tuin of gezamenlijk met een hele straat, wijk of buurt. Het thema van de avond is dan ook: Natuur in je buurt, bedreigingen en kansen, over stadsnatuur en natuurbuurten.

Het wordt een leerzame, inspirerende en gezellige avond, er is tijd om ervaringen uit te wisselen en om bij te praten. Ook is er gelegenheid om mee te denken over de Bomenactie van de Provincie Overijssel, waar Miriam Gerrits van het projectteam Groene Loper Vechtdal over zal vertellen. De toegang is gratis, wel graag aanmelden, want voor elke bezoeker ligt er kleine verrassing klaar. Aanmelden kan via info@dekoppel.com of 0523-273388.

Samen werken aan biodiversiteit

De Groene Loper Vechtdal is een initiatief van de provincie met als doel de biodiversiteit te vergroten door daar in gezamenlijkheid mee bezig te gaan. Daar zijn vouchers voor beschikbaar, waar de afgelopen jaren dankbaar gebruik van is gemaakt door verschillende initiatieven. Om een paar voorbeelden te noemen: de Buurttuin in Balkbrug, Openluchtbad Olde Vechte in Ommen, Huize de Eik in Slagharen, Tibbensteeg in Hoonhorst en de Natuurboerderij in Dalfsen. Heel veel variatie dus in aanvragers van een voucher met net zoveel variatie in uitvoering van de projecten. Zie ook de Facebookpagina: de Groene Loper Vechtdal.