Ommen

Nationale voorleesdagen op De Elzenhoek

Door de redactie

Orthopedagogisch Dagcentrum De Elzenhoek in Ommen, onderdeel van de Baalderborg Groep, doet ook dit jaar traditiegetrouw weer mee met de nationale voorleesdagen.

In deze bijzondere tijd is het lezen met kinderen een prachtig middel om kinderen te stimuleren. Verschillende ontwikkelingsgebieden worden geprikkeld. Luisteren naar de stem van de volwassene die steeds weer anders klinkt, het horen van nieuwe woorden en zinnen, het in contact komen met je groepsgenootje of juist even helemaal alleen de aandacht hebben van de volwassene.

Annemarie (logopediste van De Elzenhoek) geeft aan: "Als logopedist gebruik ik vaak afbeeldingen in mijn behandelingen. Wanneer bij de afbeeldingen voorwerpen worden gebruikt krijgt het voor de kinderen meer betekenis. Het is bijzonder leuk om te zien en te horen hoe de kinderen ieder op hun eigen manier reageren.

De Elzenhoek is een behandelcentrum, dat gericht kijkt naar de hulpvragen die kinderen hebben. Er wordt gewerkt aan gezamenlijk gestelde doelen. Voorlezen kan worden geboden om bijvoorbeeld te werken aan kennis, beweging, spel, taal/communicatie (luisteren, interactie, leren van nieuwe woorden, zinsbouw) en kan in een groepje en/of individueel.

In De Elzenhoek is onder andere voorgelezen uit het boek "Coco kan het!"; het prentenboek van het jaar 2021. Een aantal kinderen van de schoolvoorbereidende groep zat in een kring. "Het was leuk om te zien hoe de kinderen reageerden op het verhaal. Waar de één ademloos zat te luisteren, benoemden de anderen de afbeeldingen en de voorwerpen of vertelden ze spontaan dat ze ook wel konden vliegen en maakten gebaren met hun handen en armen: "ik kan ook heel hoog!!". Met zijn allen liepen we door het lokaal om het vliegen na te doen. Sommige kinderen durfden op tafel te staan en dan net te doen alsof ze gingen vliegen", aldus Annemarie.