Hardenberg

Muzieklessen zijn weer begonnen

Door de redactie

Als gevolg van Corona, waardoor de muzieklessen op de scholen en de jaarlijkse muziekmarkt , zijn komen te vervallen, stagneert de aanwas van nieuwe leden bij muziekvereniging Jubal enigszins. Erg jammer vindt het bestuur, dat om die reden een actie is begonnen om kinderen enthousiast voor muziek te maken.

 

Op de verschillende scholen wordt aan de leerlingen van de groepen vier tot en met acht een foldertje uitgereikt om de aandacht te vestigen op het feit dat de muzieklessen weer zijn begonnen. "Met name klarinet en trompetspelers zijn zeer welkom, maar ook voor andere instrumenten hebben de docenten ruimte'', aldus het bestuur. De scholenactie van Jubal valt samen met een flyer-actie van de Stichting Hafabra over het opstarten van leerorkesten. ''Wij zien dit als een mooie aanvulling op onze actie',' zegt een woordvoerder van Jubal.

 

Leerorkest

"De stichting Hafabra (HArmonie/FAnfare/BRass band) is opgericht door alle muziekverenigingen in de gemeente Hardenberg, waaronder dus ook Jubal, om de subsidies van de gemeente, die eerder naar de muziekschool gingen, te beheren en te verdelen onder de verenigingen om muzieklessen te verzorgen. Deze stichting verzorgt ook de 'muziek in de klas' projecten voor de groepen 5. Nieuw dit jaar zou zijn dat er daarna gepolst zou worden op de scholen of er belangstelling is voor een leerorkest als naschoolse activiteit. Als een kind daarna verder wil met muziek, kunnen ze zich voor individuele lessen melden bij de plaatselijke muziekvereniging. Door Corona werd echter alles anders. Nu alles weer gestart is, wil Hafabra toch nog kijken of er per school belangstelling is voor kinderen vanaf groep 6 voor het leerorkest. Daarnaast werft Jubal voor individuele lessen. Vanaf groep 4 wordt de AMV (algemene muzikale vorming)/blokfluitgroep aangeboden. Heel geschikt voor een eerste kennismaking met muziek. Hebben kinderen hiervoor interesse, dan zijn ze welkom op 5 oktober om 16.00 uur voor een introductieles in het Jubalgebouw OpMaat aan de Parklaan. Vanaf groep 5 kunnen individuele lessen gevolgd worden op alle instrumenten die Jubal rijk is'´.

Evenementenkalender