Hardenberg

Musical groep 8 in Voorveghter dankzij gemeente

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg heeft besloten om een bedrag van 1750 euro per school beschikbaar te stellen. Deze 1750 euro kan worden besteed aan de uitvoering van groep in Theater de Voorveghter.

In 2020 is aan de scholen voor primair onderwijs de mogelijkheid geboden om de musical van groep 8 uit te voeren in Theater De Voorveghter in Hardenberg. Dit aanbod is voorgelegd omdat vanwege de coronamaatregelen het niet mogelijk was een musical in school op te voeren. Een aanbod waar vijftien scholen voor primair onderwijs gebruik van hebben gemaakt. Familieleden en vrienden kunnen via een live stream genieten van de voorstelling op een groot podium in het theater. "Dit Hardenbergs plan is gedeeld en vijftien collega theater/gemeenten hebben dit voorbeeld gevolgd en opgepakt", laat wethouder Looman weten. Het theater begeleidt de meester/ juf en de leerlingen. De kosten voor het opvoeren van de musical in de Voorveghter zijn normaal gesproken ongeveer 1500 tot 2000 euro per school. De deelnemende scholen moeten alleen de kosten voor opname en livestream betalen, 750 euro per school. Naar verwachten zullen niet alle scholen gebruik maken van het aanbod ingeschat wordt dat 25 scholen er gebruik van zullen maken. De totale kosten voor de gemeente Hardenberg zijn dan 43.750 euro.