Hardenberg

Museum in coronatijd

Door de redactie

Het jaar begon zo goed op 11 januari met de altijd gezellige traditionele nieuwjaarsreceptie in het museum voor de vrijwilligers. Een moment waarop werd teruggeblikt op het oude jaar en vooruit werd gekeken naar het nieuwe jaar. Een druk jaar zou het gaan worden. In de agenda stonden mooie activiteiten. De gastvrouwen en -heren van het museum stonden klaar om de vele bezoekers van de winkel en het museum te ontvangen.

G. Brokelman

Dit jaar zou in het teken staan van twee jubilea waar, qua tijd en financiën, al flink in is geïnvesteerd. In het kader van Nederland 75 jaar bevrijd was het de bedoeling om op 6 april 2020, de dag dat Gramsbergen werd bevrijd van het Duitse juk, veel activiteiten te organiseren. Samen met muziekvereniging Crescendo en de Oranjevereniging was hiervoor een programma voor jong en oud gemaakt.

Op 1 augustus zou gevierd worden dat er 25 jaar geleden voor het eerst een nostalgische oogstdag werd georganiseerd. De oogstdag op het landgoed De Groote Scheere in Holthone is uitgegroeid tot een groot, gemoedelijk en gezellig evenement, waar op traditionele wijze wordt getoond hoe vroeger de oogst werd binnengehaald en het land opnieuw weer werd bewerkt voor de volgende oogst. De oogstdag met al zijn activiteiten trekt jaarlijks vele duizenden bezoekers en de opbrengst is een welkome aanvulling op de inkomsten van het museum.

Wereld op zijn kop

Hoe anders is het gegaan... Het coronavirus heeft de wereld op zijn kop gezet. Sinds half maart worden we geconfronteerd met overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen treffen ook het museum. Op de deur van het museum en de website is te lezen dat het museum in ieder geval tot 1 januari 2021 gesloten is. In de eerste plaats om de gastvrouwen en gastheren, die overwegend vallen binnen de door de RIVM genoemde risicogroepen, te beschermen. Gezondheid gaat boven alles. Anderzijds zijn de coronamaatregelen zodanig dat het niet realistisch is om het museum hierop aan te passen. De sluiting heeft financiële consequenties. Zonder bezoekers en activiteiten komen er dit jaar vrijwel geen inkomsten binnen. "Gelukkig hebben we onze donateurs en sponsoren die ons jaarlijks ondersteunen en zijn we in staat geweest om door de jaren heen enige reserve op te bouwen. Interen op de reserve is dit jaar het motto. Dat dit niet te lang kan duren mag duidelijk zijn", aldus voorzitter Klaas Bolks.

Sociale contacten

Een ander negatief effect van de sluiting is het wegvallen van de sociale contacten. Bolks: "Onze gastvrouwen en gastheren treffen elkaar nu aanzienlijk minder. Geprobeerd wordt om door middel van de nieuwsbrief, die zo af en toe vergezeld gaat van een attentie, dit sociaal gebeuren enigszins in stand te houden. De nieuwsbrief die op vrijdag 6 november door de bestuursleden bij hen werd bezorgd, ging vergezeld van een grote amaryllisbol. Deze bloem staat onder meer symbool voor vriendschap en verbondenheid. Zoals we bij deze bol uitkijken naar het uitkomen en opengaan van de bloemen, zo kijken we ook allemaal uit naar het weer opengaan van ons museum. Wellicht tegen beter weten in hopen we dat dit weer spoedig het geval zal zijn. Voor de komende tijd, blijf gezond en hopelijk zien we u, binnen afzienbare tijd, in ons museum".