Ommen

Motorkerkdienst

Door de redactie

Op 5 mei wordt in de Gereformeerde kerk aan de Bouwstraat in Ommen een motorkerkdienst gehouden. Voorganger is motorrijder-dominee Kest Jelsma. De dienst is georganiseerd door de landelijke CMA en de plaatselijke PKN Motorgroep Ommen. De dienst begint om 17.00 uur maar wordt voorafgegaan door een Vechtdalmotorrit van 2 x 50 kilometer.

Het eerste deel gaat via Marienberg, Bruchterveld, het Duitse Laar en Gramsbergen naar het clubhuis van de CMA in Hardenberg. Na de koffie gaat de rit via Witharen, Wythmen en Dalfsen terug naar Ommen. De dienst heeft als thema: Wanneer ben je werkelijk vrij? Twee leden van de CMA zullen een bijdrage leveren waarin onder anderen ervaringen worden gedeeld met het bezoek aan gevangenen. Tijdens de dienst staan 2 motoren in de kerkzaal opgesteld. De liederen worden begeleid door de band Embrace. Naast Opwekkingsliederen en het lijflied van C.M.A 'Welk een vriend is onze Jezus' worden liederen van onder anderen Neil Young, Hillsong en U2 gezongen. Na de dienst wordt op het terrein van de kerk een barbeque gehouden. Wie mee wil rijden kan de route in een gpx bestand toegestuurd krijgen via dsjelsma@pkn-ommen.nl of via Gerhard Pieneman g.j.pieneman@planet.nl. De start van de motorrit in groepen is tussen 13.30 en 14.00 uur. Iedereen, motorrijder of niet, is van harte welkom!