Ommen

Motie LPO: Ondernemers krijgen uitstel gemeentelijke belastingen

Door de redactie

Naar aanleiding van de coronacrisis zal de Lokale Partij Ommen (LPO) in de gemeenteraadsvergadering van 26 maart een motie indienen voor uitstel van betaling van alle gemeentelijke belasting voor ondernemers.

"Onze bedrijven zijn ons lief en daarom willen we de ondernemers graag ondersteunen waar mogelijk. Een aantal ondernemers heeft te kennen gegeven op korte termijn in de problemen te komen. Uitstel van betaling is een mogelijkheid die kan voorkomen dat bedrijven in de liquiditeitsproblemen komen. Het gaat om uitstel van betaling en niet om kwijtschelding. Daarom hoeft de gemeente ook niet naar dekking te zoeken van deze maatregel", laat de LPO weten.