Hardenberg

Mooie woorden voor burgemeester Snijders

Door de redactie

bertil

Van woorden naar daden ...

"Armoede is van alle tijden. We moeten met elkaar voorkomen dat mensen door armoede in een isolement terechtkomen".

Onlangs was burgemeester Peter Snijders bij de boekpresentatie van ONZICHTBARE MENSEN, Leven in de echo van de Ommerschans. Armoede Toen en Nu.

Hij vervolgde: "Het boek kan een brug slaan tussen heden en verleden en het begrip voor de problemen waar mensen tegenaan lopen vergroten."

Dat Peter Snijders en het college niet alleen woorden gebruiken maar ook tot daden overgaan blijkt wel uit het feit dat de eerste gesprekken gepland staan waarbij ook jongeren betrokken worden om hun verhaal over armoede naar buiten te brengen. De schaamte voorbij.

... van daden naar woorden.

Janko Ekkel

Uitgever Boekwriter4all L

Lutten

Peter Snijders, trots op levendig Hardenberg!

Zowel burgemeester Peter Snijders alsook de stichting Stad Hardenberg Promotie hebben een gezamenlijk doel nagestreefd, namelijk het promoten van Hardenberg als stad én gemeente. Met grote regelmaat werd er in nauwe en plezierige samenwerking opgetrokken tijdens de organisatie van vele evenementen. Vele voor de nabije omgeving, maar zeker ook voor de grotere regio, interessante en aantrekkelijke evenementen werden er georganiseerd. Hierbij werd de inbreng van Peter met 'orde & handhaving' als zijn specialiteit en speerpunt altijd zeer gewaardeerd. SHP hoopt in de nabije toekomst vorm te mogen gaan geven aan een diepgewortelde wens welke Peter aan Hardenberg nalaat, namelijk één of meerdere evenementen op de jaarkalender met bovenregionale of zelfs landelijke uitstraling. Wij wensen Peter en zijn gezin een hele fijne tijd toe in Zwolle en hopen ze met regelmaat nog eens terug te mogen zien in ons altijd bruisende Hardenberg!

Erik Volkers, namens SHP Hardenberg

Onderwijshart op de goede plek.

In de jaren dat Peter Snijders burgemeester was, waaide er een voor het onderwijs gunstige wind. Onder zijn voorzitterschap zijn er belangrijke besluiten genomen met name over de huisvesting van de Hardenbergse basisscholen en werd er unaniem een, voor die tijd, uniek Integraal Huisvestingsplan voor de basisscholen aangenomen. Voor kinderen was hij altijd beschikbaar, of het om een voorleesontbijt ging, een 4 mei Herdenking, techniekonderwijs of het uitleggen hoe de gemeenteraad werkt. Een burgemeester die er was voor haar inwoners, van klein tot groot.

Henk Brink

Voorzitter college van bestuur Chronoscholen.

Peter, van harte !

Ik wil beginnen met Peter Snijders van harte te feliciteren met zijn eervolle benoeming tot burgemeester van Zwolle. En Zwolle te complimenteren, want zij hebben gewoon een heel goede burgemeester uitgekozen. Tegelijk mag Hardenberg er blij mee zijn dat de vertrekkende burgemeester juist naar Zwolle gaat. Natuurlijk, hij had van mij mogen blijven. Er is hier nog genoeg te doen. Dat moet zijn opvolger dan maar doen samen met de wethouders, de gemeenteraad en de samenleving.

Peter had een scherp oog voor de positie van Hardenberg in Noordoost-Overijssel. Het moet meer zijn dan een van de vele gemeenten aan de oostgrens van ons land. Juist door de strategische ligging op het grensvlak van de regio Zwolle, de regio Twente en het noorden van ons land kan Hardenberg meeprofiteren van ontwikkelingen in deze regio's. Dat is belangrijk voor goed wonen, werken en ontwikkelen in onze gemeente. Om opleidingen, voorzieningen, werkgelegenheid (jeugd perspectief geven!) en bedrijven hier te binden. Van de Hardenbergse campagne 'De kracht van gewoon doen' was Peter dan ook een van de architecten.

Daarom zette Peter zich als teamspeler, richtingwijzer en verbinder ook succesvol in binnen de regio Zwolle. Precies dezelfde rol als die hij in Hardenberg zo goed vervulde. Dat is in Zwolle blijkbaar opgevallen. Als Peter die rol blijft spelen als burgemeester van Zwolle, dan is dat niet alleen goed voor Zwolle, maar evengoed voor de regio en voor Hardenberg.

Ik heb tot in 2018 heel aangenaam en opbouwend met Peter (en Douwe en René) mogen samenwerken in het College van Hardenberg. Peter is een soepele voorzitter die er van houdt in een collegiale sfeer de belangrijke voorstellen goed te bespreken om ze zo sterk mogelijk te maken en vervolgens als eenheid naar buiten te treden. Eenheid in het College, maar ook zoveel mogelijk in de gemeenteraad. Daarom zorgde hij juist voor goede contacten met de partijen die niet in het College zitten. Dat heeft goed uitgewerkt voor de politieke sfeer en de positie van Hardenberg.

Openbare orde en veiligheid is altijd belangrijk onderwerp voor elke burgemeester. Peter paste die portefeuille als gegoten. Hij kent het speelveld, komt op voor z'n mensen (o.a. politie en brandweer) en schuwt stevig optreden niet als dat nodig is en helpt onveiligheid en ellende te voorkomen.

Wat opvalt is dat Peter zijn werk ogenschijnlijk zo gemakkelijk doet. Voor de vuist weg een goed verhaal houden, lijnen uitzetten, mensen benaderen voor een klus of oog hebben voor inwoners die in een kwetsbare situatie zijn terechtgekomen. Daarachter schuilt echter een hard werkende burgervader, die thuis - en dat mag ook wel eens gezegd - een prima klankbord heeft aan zijn echtgenote (Geeke bedankt!).

Beste Peter, het ga jou en Geeke goed in Zwolle. Heb ook daar oog voor de voortgang in een divers samengestelde samenleving en speciaal voor kwetsbare groepen die het zonder het schild van een rechtvaardige en daadkrachtige overheid moeilijk redden.

Jannes Janssen

Boevenvanger met groot cultureel hart

'Die Peter Snijders, wat is dat voor vent?', vroeg mijn broertje Rob uit Zwolle nadat hij het grote nieuws gehoord had. Rob organiseert drie Festivals in Zwolle, en te weten wat voor vlees je in de kuip hebt is belangrijk voor hem. Nou, antwoorde ik hem; Jullie mogen van geluk spreken. Uit eigen ervaring weet ik dat hij een fijn mens is met een groot cultureel hart, die goed kan verbinden en enorm betrokken is bij zijn stad. Oh ja, en hij gaat zelfs persoonlijk achter boeven aan als het nodig is! We zullen hem missen hier.

Rudi Bults

Mijn persoonlijke terugblik op Peter Snijders

Peter Snijders kwam naar Hardenberg in het tweede jaar van mijn wethouderschap (2011).

Peter sprak de taal en en kende de cultuur van de regio, resp. als wethouder en burgemeester bij onze buurgemeenten Coevorden en De Wolden en dat maakte dat hij zich snel thuis voelde.

Ik had met Peter vanaf het begin een goede 'klik'. Hij toonde altijd oprechte interesse, zowel zakelijk als privé. Gemeenschappelijke hobby's zoals sport (bijv. hardlopen) gaven een extra dimensie aan onze samenwerking.

Douwe, Jannes en ik kregen van hem veel ruimte om onze ambities als wethouder waar te maken, maar hij kon op zijn tijd ook prettig kritisch en relativerend zijn.

Met Peter aan het roer vormden we daardoor een hecht team, ondanks verschillen in persoonlijkheden, achtergronden en kwaliteiten.

Ik vergelijk het wel eens met de drie Nederlandse voetballers uit de gouden Italiaanse jaren van AC Milan: Gullit, Van Basten en Rijkaard, met als coach/trainer de legendarische Fabio Capello. Die stond erom bekend dat hij heel strategisch en tactisch te werk ging en door zijn aanpak het beste uit zijn spelers/team naar boven haalde. Dat vind ik wel een treffende vergelijking met Peter!

Onder zijn bezielende leiding is de gemeente Hardenberg meegegaan in de vaart der volkeren. Ondanks twee periodes van forse bezuinigingen zijn er veel ambities en plannen gerealiseerd én heeft Hardenberg haar economische positie in de brede regio versterkt!

Kortom, ik kijk terug op een hele prettige periode met Peter als burgemeester en als fijne collega in het college van B &W en wens hem, Geeke en hun kinderen veel succes in de mooie gemeente Zwolle!

René de Vent, wethouder gemeente Hardenberg.

Periode: 2010 – 2018

Peter Snijders: mens, burgervader en burgemeester

Als wethouder van de gemeente Hardenberg heb ik bijna zeven jaar met Peter samengewerkt. Ik kijk met veel plezier op deze periode terug, want samenwerken met Peter was heel prettig. Hij kan heel goed luisteren, zit niet vast in een eerder ingenomen standpunt, maar is bereid deze voor een betere in te leveren. Eén uitzondering hierop is zijn voorkeur voor auto's van het merk Renault. Zijn standpunt dat auto's synoniem zijn aan een Renault verandert hij nooit.

Indien nodig stond hij je met raad en daad terzijde, maar nooit drammerig of opdringerig. Liepen standpunten uiteen, dan probeerde Peter de inhoudelijke verbinding te maken. Nooit om zijn zin te krijgen, maar om tot een breed gedragen oplossing te komen. Was de oplossing daar, dan kon Peter het ook gemakkelijk loslaten en vertrouwde hij erop dat het goed zou komen. Kwam je in het werk iets tegen waar je ook andermans opvatting over wilde horen, bij Peter kon je altijd terecht. Samenwerken met Peter was echt samen werken.

Peter is een echte bestuurder, de "bestuurdersjas" zit hem als gegoten. Hij krijgt veel voldoening van de politieke en bestuurlijke gremia waarin hij actief is. Vooral om van daaruit iets voor de samenleving te betekenen en te bereiken.

Zijn benadering van zaken is meestal van bovenaf, ofwel van groot naar klein, maar wel met oog voor het relevante detail. Peter is een echte strateeg, dat paste mij ook prima. Ik denk met veel plezier terug aan de gesprekken die we hebben gevoerd over regionale infrastructuur, regionale werkgelegenheid, regionale samenwerking etc.. Centraal stond, hoe kunnen we deze regio sterker maken, inclusief Hardenberg.

Peter gedroeg zich als mens van vlees en bloed, heel naturel. Hij was heel benaderbaar. Inwoners konden met uiteenlopende vragen bij hem terecht. Als de situatie er om vroeg, bijvoorbeeld bij vervelende gebeurtenissen, was hij de burgervader die een luisterend oor bood, een hand op de schouder kon leggen of hulp aanbood. Als de situatie vroeg om een burgemeester, bijvoorbeeld bij ernstige overlastsituaties, dan was hij de burgemeester die hier tegen optrad. Hij wist moeiteloos te schakelen tussen deze rollen. In beide genoemde rollen was het de menselijke maat die de boventoon voerde.

Peter zal in Hardenberg zeker gemist gaan worden, als burgemeester, als burgervader en als mens. Echter Peter is niet uit beeld voor de gemeente Hardenberg. In Zwolle is hij allereerst burgemeester van Zwolle, maar daarnaast is hij ook de kopman, het boegbeeld van Regio Zwolle. Peter, die het op de kaart zetten van deze regio hoog in het vaandel had, mag dit nu als voorzitter van Regio Zwolle gaan doen. Daar gaan alle gemeenten in de regio, dus ook Hardenberg van profiteren.

"Als het in Zwolle regent, druppelt het in Hardenberg" was een veel gehoorde uitspraak. Misschien kan Peter er aan bijdragen dat het niet druppelt, maar motregent in Hardenberg.

Nog een tip voor het College van B en W van Zwolle. Wil je dat Peter de hele collegevergadering een opperbest humeur houdt, serveer dan kroketten bij de lunch.

Ik wens Peter en zijn gezin veel succes, plezier en vriendschap toe in Zwolle. Peter, blijf zoals je bent, dan gaat het ook in Zwolle goed komen.

Dedemsvaart, 4 september 2019

Douwe Prinsse

Ondernemend en sociale burgemeester

Burgemeester Snijders, een geweldig ondernemend en een sociale burgemeester. Namens de Koepel had ik veel contact met burgemeester Meulman en toen burgemeester Snijders kwam, was dit een plezierige opvolging. Het contact met de lokale overheid werd op een zeer prettig manier voortgezet. Peter is een geweldige man, altijd bereikbaar. En als je vragen hebt krijg je ook altijd antwoord. Regelmatig had hij mooie ideeën voor bedrijven en bedrijventerreinen. Hij was goed voor ondernemers, maar niet te vergeten voor elke burger. Ik wens hem veel succes in Zwolle.

Martin Eggengoor

Kendis digitale oplossers

Meest duurzame kern

Door het winnen van de titel 'meest duurzame kern van Hardenberg' én door de open- en betrokken manier van samenwerking met Peter Snijders hebben wij als kleine kern grote doelen bereikt of gaan binnenkort in uitvoering. Samen kroketten eten tijdens een gezamenlijke lunch is ons bijgebleven en een goed voorbeeld hoe Peter als burgemeester graag met participanten samen werkt. Bedankt en succes in Zwolle, namens die mooie, daadkrachtige en soms lekker eigenwijze club mensen uit Lutten.

René Makkinga, Lutten Leeft

Beste Peter Snijders,

Bedankt voor de afgelopen jaren en jouw betrokkenheid bij de jeugd van Hardenberg. Samen hebben we de afgelopen jaren jeugdlintjes mogen uitreiken aan jongeren die iets bijzonders voor een ander hebben gedaan. Jongeren laten meedoen in onze samenleving is iets wat jou kenmerkt. Je maakte altijd een praatje en luisterde naar de wensen en behoeften van jongeren, bijvoorbeeld bij het DemoCrazy-festival of toen er een groep jongeren op de stoep stond tijdens een raadsvergadering. Bedankt voor alles en veel succes in Zwolle!

Groetjes Kelly van Ginkel, Jongerenwerker De Stuw

Horeca Hardenberg

Ik zag er een paar jaar geleden tegen op om contact te zoeken met de Burgermeester. Toch de stoute schoenen aangetrokken, afspraak gemaakt. En de volgende dag zat ik tegenover de burgermeester. En hij begon direct met 'Zeg maar Peter'. Het was een heel goed gesprek in plaats van een tien minuten gesprek werd het wel een uur. Wat een geweldige man! Luisteren, mee denkend en samen voor een oplossing gaan. Een burgermeester die heel dicht bij de Hardenberger staat ( gemeente). Ik vind het heel jammer dat hij afscheid neemt en ik denk velen met me. Maar ik snap hem wel. Zo'n kans. Voor de horeca is het zeker een gemis. Maar Peter we wensen jou, heel veel werk plezier. Zwolle zal binnenkort ook trots op jouw zijn. Veel succes .

André Eggengoor, eigenaar restaurant Den Herdenberger

De verteller

Ik was in 2017 op zoek naar een verteller. Het was bijna kerst en de Zandtovenaar kwam naar Hardenberg. De show leende zich er prima voor om er een Hardenbergs tintje aan te geven: plaatselijke zangers en zangeressen voor de solo's én een verteller. Een verteller, dat impliceert iemand van statuur, iemand met geloofwaardigheid die, desnoods ter plekke, het verhaal op eigen houtje bijstuurt. De keus viel op Peter. Tijd was schaars, en in de pauze van een belangrijk overleg in Zwolle kwam hij naar de studio in Collendoorn, smeet colbert en stropdas in de hoek, stroopte de mouwen op en toog aan het werk. Van abstract bestuurder tot begrijpelijk verteller, dat kenmerkt een goeie burgermeester. Zwolle, gefeliciteerd!

Bert Nonkes

Vertrek Peter Snijders

Peter Snijders gaat vertrekken naar Zwolle, hij wordt daar de nieuwe burgemeester. Dat is een verlies voor Hardenberg. Peter was een beminnelijk man die uitstekend benaderbaar was. Zijn gemakkelijke omgang met mensen en zijn goede communicatieve vaardigheden maakten hem geliefd bij veel Hardenbergers. Hardenberg doet het goed in allerlei lijstjes, economisch en sociaal en Peter heeft daar in belangrijke mate aan bijgedragen. Als mede-aanjager van de Balkbrugse Dorpsvisie kreeg ik altijd een luisterend oor en wist hij ons ook te stimuleren door te gaan. In Zwolle mag hij zo'n visie op inwonerparticipatie met nog meer kracht uitdragen, wat ons betreft.

Namens de Coalitie Balkbrug2025

Jan Smits