Hardenberg

Mooi, weer spelen

Door de redactie

"Van vakantie tot vakantie wordt er gewerkt rond een thema. Een natuurlijke periode waarbij alle tijd is de diepte in te gaan. Dit geeft rust en tijd om te ontwikkelen", aan het woord is leerkracht Marijke Hof van basisschool Oud Avereest. Op deze dorpsschool wordt sinds een aantal jaren gewerkt met de methode 'Mooi, weer spelen'. Deze methode wordt gebruikt in de onderbouwgroepen.

"Je werkt met maximaal vijf thema's per jaar. Het is heerlijk om maar vijf thema's goed voor te bereiden. Daarna kun je alles uit de kast halen! Kinderen worden uitgedaagd om functioneel en aantrekkelijk te spelen en ondertussen veel te leren. Doordat wij een 1, 2 en 3 combi hebben, is dit een enorme verbreding, maar ook verdieping voor alle groepen. Groep 3 tilt het niveau naar een hoger plan waar de kleuters zeker op meeliften. Ons thema is altijd iets wat je kunt uitspelen en kinderen zich in kunnen leven in een rol. Zoals het thema: We zijn op dierenjacht, met als sub thema's sporen, insecten en wilde dieren. Alle hoeken zijn hier op ingericht. De kinderen hebben de mogelijkheid om vaker in een zelfde hoek te spelen om het rollenspel meer inhoud te geven. Zo hadden we een laboratorium, dierenartspraktijk, dierentuin en een poppentheater met boeken van het thema. Om de kinderen te enthousiasmeren laten wij filmpjes zien en lezen we meerdere malen per week prentenboeken en/of informatieboeken voor. Wij maken geregeld een uitstapje om het thema een nieuw impuls te geven. Zo zijn wij naar de imker geweest en mochten de kinderen honing slingeren', aldus Marijke van OBS Oud Avereest. Er wordt thematisch gewerkt aan onder andere 21e -eeuwse vaardigheden, digitale geletterdheid, nieuwsgierigheid en creativiteit. Wereldoriëntatie, taal, onderzoekend & ontdekkend leren en spel komen bij elkaar. Kinderen leren door te spelen, Mooi, weer spelen is daar een prachtige methode voor!

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer