Hardenberg

Mooi op koers

Door de redactie

OpKoers.nu heeft zich altijd ingezet voor het stimuleren van recreatie en toerisme en is best wel een beetje trots op onderstaande tekst uit het jaarverslag 2018 van de gemeente Hardenberg. We hebben het samen met andere partijen gedaan en dat is ook onze koers voor de komende jaren.

Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie is een belangrijke economische pijler voor de gemeente Hardenberg en het Vechtdal. De bezoekers vertellen thuis over hoe mooi het hier is en ondertussen levert het economisch een bijdrage voor de gemeente Hardenberg en haar ondernemers op. Ten opzichte van de totale werkgelegenheid is het aandeel van de vrijetijdssector in Hardenberg 6,6 % (bron: LISA 2017). Dit ligt boven het Overijsselse gemiddelde van 6,2%. Absoluut gezien telt Hardenberg ruim 1600 banen in de vrijetijdssector. In 2017 brachten Nederlandse vakantiegangers gezamenlijk 1.833.520 nachten door in het Vechtdal. Het aantal buitenlandse overnachtingen in het Vechtdal bedroeg 298.480 nachten wat het totale aantal overnachtingen brengt op 2.132.000 (14% internationale gast). Hierin zijn niet de overnachtingen van vaste standplaatshouders meegenomen. In totaal gaven deze vakantiegangers 76.807.000 euro uit tijdens hun vakantie in het Vechtdal. De gemiddelde besteding in het Vechtdal ligt op 36,00 euro per persoon per nacht (bron: Regiomonitor 2017).

De afgelopen jaren is de werkgelegenheid vrij stabiel gebleven. Nu de economische crisis voorbij is, is het genieten volop terug: samen zijn, doen en denken. De vrijetijdseconomie is wereldwijd een groei economie. Naast de binnenlandse vakanties liggen juist ook kansen om meer bezoekers van verder weg naar Hardenberg te trekken. De vrijetijdssector is een sector die voortdurend verandert en mee gaat met de tijd. Dit geldt zowel voor het aanbod van de verblijfsaccommodatie, de toegankelijkheid van de recreatieve infrastructuur in het gebied, het aanbod van de voorzieningen als de wijze waarop mensen hun vakantie online kunnen boeken. Innovatie, kwaliteit, specialisatie, vernieuwing, toeristische gastvrijheid en kennis van de gast blijven zaken waar iedere ondernemer zich dagelijks mee bezig houdt.

De economische vooruitzichten zijn gunstig. Wel verandert de omgeving. Er is sprake van verzadigingsverschijnselen van de (binnenlandse) markt, sterke concurrentie van andere toeristische gebieden, leegstand/veroudering recreatieterreinen en de zorg voor de match onderwijs versus de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zien we ook kansen in het aanboren van nieuwe doelgroepen (vitale ouderen, inkomend toerisme), verbindingen met andere sectoren (w.o. agro & food, zorg en natuur/landschap) en dat bij een aantrekkende economie waarbij vrijetijd een basisbehoefte is. Innovatie, kwaliteitsverbetering, (gekwalificeerd) personeel, een excellente customer journey en branding zijn dan belangrijk.

Samenwerking in de regio is belangrijk en loont, maar dat begint bij een goede lokale basis. De gemeente Hardenberg heeft de afgelopen periode ingezet op een nieuwe lange termijn agenda en aanpak voor stimulering van de vrijetijdseconomie in de gemeente Hardenberg. Om de uitkomsten en gewenste resultaten te stimuleren en beter te organiseren is het platform Gastvrij Hardenberg opgericht.

Met behulp van het platform wordt de informatie uitwisseling, samenwerking, witte vlekken en afstemming op de terreinen belangenbehartiging, productontwikkeling, marketing & promotie, informatievoorziening en innovatie & kennisbevordering verder vormgegeven en georganiseerd