Hardenberg

Mogelijke uitbreiding van pluimveestal

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg heeft kennis genomen van de M.e.r. beoordeling van Van Roijensweg 67 in Bergentheim. Maatschap Salomons wil een bestaande stal voor 23.000 vleeskuiken vervangen door een nieuwe stal voor 40.5000 vleeskuikens in een stalsysteem met verwarmingssystemen met warmt heaters en ionisatiesysteem voor fijnstofreductie.

unknown

Een M.e.r.-beoordeling is nodig omdat het gaat om meer dan 40.000 stuks pluimvee. Maatschap Salomons heeft een agrarisch bedrijf met 216.500 vleeskuiken. De Maatschap wil uitbreiden naar 247.000 vleeskuikens. Er is meer staloppervlakte nodig. Naast de nieuwe stal is voor één stal bij de laatste vergunningverlening voor 12.000 vleeskuikens te weinig aangevraagd. Dit wordt nu ook aangevraagd. Om aan de eisen te voldoen wordt aan wee stallen de ventilatie aangepast.

Door de juiste aanpassingen neemt de geurbelasting af ondanks de toename van het aantal keukens. Daarmee voldoet het plan aan de normen van de Wet geurhinder. Er zal een geringe wijziging zijn van de geluidsbelasting. Ook wordt er maatregelen getroffen om de insleep en verspreiding van ziektekiemen te voorkomen en de uitstoot van stoffen te reduceren. Kortom De inrichting veroorzaakt naast de genoemde milieuaspecten ammoniak, geur, fijn stof en geluid geen belangrijke gevolgen voor het milieu.