Hardenberg

Meldpunt Artikel 1

Door de redactie

Sinds september kunt u in het gebouw van In Beeld, het oude 'Rabobankgebouw in de Spinde', terecht bij het meldpunt van Artikel 1 Overijssel.

unknown

Iedereen met een discriminatie-ervaring, zowel slachtoffers als getuigen, kunnen voor advies en ondersteuning bij Artikel 1 Overijssel terecht. Ook kunt u zich hier melden als u zich ongelijk behandeld voelt. Hierbij kan het onder andere gaan om discriminatie of ongelijke behandeling op grond van etnische afkomst, nationaliteit, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd, religie of handicap/chronische ziekte.

"We pakken elke discriminatie klacht serieus op. Maar dat wil niet zeggen dat alles onder discriminatie valt. Een voorbeeld hiervan is dat iemand zich gediscrimineerd voelt omdat hij geen creditcard krijgt omdat hij een uitkering heeft. Dit is geen discriminatie. Ook voelen mensen zich soms gediscrimineerd omdat ze bijvoorbeeld niet in aanmerking komen voor een traplift. Dit zijn WMO-regelingen en daar kunnen we ook niets aan doen. Maar is bijvoorbeeld een gemeentehuis, een openbaar gebouw, niet rolstoeltoegankelijk dan valt dit wel onder discriminatie. Of wil je bijvoorbeeld als gehandicapte zwemmen en er is geen lift bij het zwembad dan kan dit wel onder discriminatie vallen ", vertelt de heer Willems regioconsultent bij Artikel 1 Overijssel.

Een melding kan telefonisch, schriftelijk, of per email. Meldingen kunnen anoniem gedaan worden. "We zijn een onafhankelijke partij. Na de melding worden er verschillende stappen gezet. We behandelen de klachten op basis van hoor- en wederhoor. Ook kunnen we allerlei instanties inschakelen. We geven advies maar stimuleren mensen veelal ook om de zaak zelf op te pakken. We kunnen helpen bij een aangifte bij de politie en bij het opstarten van andere procedures".

"Op dit moment heb ik nog één collega meer in de provincie Overijssel. die zich bezig houdt met de behandeling van klachten. Er is de laatste jaren enorm bezuinigd, dus meer is er op dit moment niet mogelijk. Een aantal gemeenten waaronder Ommen en Zwolle betalen extra voor voorlichting en preventie activiteiten. Het aantal meldingen in Overijssel heel wat minder dan in het westen van het land. Heel veel discriminatie wordt niet gemeld, omdat men niet weet dat het om discriminatie gaat of omdat de drempel te hoog is om zich te melden. En als men dan eindelijk zover is dat er een officiële melding is, kost het zoveel energie dat men het ook weer opgeeft en het er bij laat zitten. Toch blijkt uit het verleden als we fysiek aanwezig zijn bijvoorbeeld op een markt in een centrum van een stad dat we in gesprek komen met mensen die discriminatie ervaren. Dit is ook de reden dat we nu een spreekuur hebben bij InBeeld. In het gebouw van InBeeld begeven zich mensen van allerlei nationaliteiten en maakt het niet uit waar je vandaan komt. We hopen hiermee de signaleerfunctie uit te breiden", vertelt de heer Willems.

"Veel mensen denken dat discriminatie gaat over racisme maar dat is niet zo. Bij InBeeld aan de koffietafel horen wij, helaas, nog veel te veel verhalen die gaan over uitsluiting en discriminatie. We zijn blij met het initiatief van Artikel1 om zich aan te sluiten bij InBeeld. Wij hopen dat onze laagdrempelige inloop de mensen de ruimte geeft om hun verhaal te doen bij Hennie Willems', vertelt Anne van den Hoek van InBeeld enthousiast. Het eerste inloopspreekuur is iedere eerste dinsdag van de maand tussen 9.00 en 12.00 uur. U kunt ook zonder afspraak terecht bij het meldpunt, dan kan door een afspraak te maken via 038-4224762.