Coevorden

Meld een initiatief aan voor Doemee-award

Door de redactie

Eind 2020 reikt MEE voor de vijfde keer de Doemee-award uit, een stimuleringsprijs voor personen of organisaties in Drenthe die zich met een lokaal initiatief in hun omgeving inzetten voor een samenleving van en voor iedereen. Hun inzet stelt mensen met een beperking, chronische ziekte of een afstand tot de arbeidsmarkt in staat maximaal mee te doen. De winnaar ontvangt een geldbedrag om het initiatief verder uit te bouwen en meer mensen mee te laten doen. Iedereen kan een lokaal initiatief van een persoon of een organisatie inzenden.

Een inclusieve samenleving waar iedereen naar vermogen mee kan doen, komt alleen tot stand als iedereen een steentje bijdraagt. Dat hoeft niet altijd groots te zijn. Burgerinitiatieven ontstaan omdat mensen betrokken zijn bij de samenleving. Hetzelfde geldt voor instellingen en bedrijven die bijvoorbeeld mensen met een afstand tot werk een kans bieden. Of hun informatievoorziening zodanig hebben aangepast dat mensen met een beperking het ook begrijpen. Al deze initiatieven die bijdragen aan een inclusieve samenleving en met positieve, enthousiaste inzet gerealiseerd worden, verdienen een podium.

Online inzenden

Inzenden van een initiatief van een persoon of organisatie kan tot 1 oktober 2020 via

www.doemee-award.nl. De lokale initiatieven dienen actief te zijn in Drenthe. Wie naar huis gaat met de Doemee-award wordt niet door MEE bepaald. Een jury, bestaande uit ambassadeurs en ervaringsdeskundigen, buigt zich over de inzendingen. Daarnaast zorgt de uitslag van een publieke stemronde voor extra gewicht in de schaal. De winnaar wordt eind dit jaar tijdens een feestelijke uitreiking bekendgemaakt. Zie voor meer informatie en inzenden www.doemeeaward.nl. Dit geldt ook voor organisaties die zich als (lokale) partner willen verbinden aan de Doemee-award.