Hardenberg

Opnieuw vragen over Garstelanden

Door de redactie

De PVV-fractie in Twenterand blijft vragen houden over de vertraging van de uitbreiding van bedrijventerrein Garstelanden in Westerhaar-Vriezenveensewijk. De fractie vraagt zich onder meer af waarom stikstof hier wel een rol speelt en blijkbaar niet bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Oosterweilanden bij Vriezenveen.

unknown

Begin april stelde de PVV vragen over het uitstel van de uitbreiding en het feit dat bedrijven daardoor worden geremd in hun groei. Daarbij wees PVV met name op de 'zaak' rond Autodemontagebedrijf Niks, dat al 17 jaar wacht op de mogelijkheid om uit te breiden. Uit het antwoord van het college blijkt dat het uitstel in eerste instantie het gevolg is van een overschot aan bedrijventerreinen binnen de gemeente, waardoor de gemeente uitbreidingsplannen heeft moeten uitstellen. Inmiddels is daar de problematiek rond stikstof en PFAS bijgekomen. Met name de uitstoot van stikstof speelt een grote rol omdat Garstelanden vlak bij het Natura2000-gebied Engbertsdijksvenen ligt.

Die antwoorden roepen bij de PVV vervolgvragen op. Zo heeft de partij vernomen dat in 2018 voor Garstelanden alle seinen op groen stonden en dat ook de provincie akkoord was. De fractie wil nu van het college of dat inderdaad het geval was en waarom in dat geval de projectleider de zaak niet heeft afgerond.

Stikstof

Daarnaast wil de PVV weten waarom stikstofuitstoot geen probleem is voor het volop in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Oosterweilanden maar wel een obstakel is voor de uitbreiding van Garstelanden. De partij vraagt of er al een begin is gemaakt de stikstofberekening voor Garstelanden 2 en wanneer dat proces zal zijn afgerond. Daarbij krijgt het college de tip eens bij andere gemeenten te vragen naar alternatieve stikstofberekeningen waarmee, zo heeft de PVV vernomen, veel tijd kan worden gewonnen. Vooruitlopend daarop wil de PVV ook alvast weten wanneer er wordt begonnen met bouwrijp maken van Garstelanden 2. Dat de uitbreiding van Garstelanden wellicht helemaal moet worden afgeblazen, wil de PVV niet accepteren. De partij zegt zo'n beslissing te zullen kwalificeren als onbehoorlijk bestuur, gezien de eerder gedane toezeggingen aan ondernemers.

Tot slot wil de partij weten of het coronavirus gevolgen heeft (gehad) voor dit dossier.