Hardenberg

Meer inclusieve speelplekken

Door de redactie

De gemeente Hardenberg krijgt niet één, maar meerdere inclusieve speelplaatsen. Naast de geplande speelplaats bij Kotermeerstal, krijgen ook de nieuwe wijken Bransveen, Marslanden en Garstlanden een inclusieve speelplaats. Nieuwe speelplekken krijgen voortaan altijd een 'inclusief' ontwerp.

Vorig jaar, na het aanstellen van toenmalig raadslid Rik Brink tot Minister van Gehandicaptenzaken, besloot de gemeenteraad een inclusieve speelplaats aan te laten leggen bij de Kotermeerstal in Dedemsvaart. Een inclusieve speelplaats is zo ingericht dat kinderen met en zonder beperking er samen kunnen spelen. Het afgelopen jaar is er een landelijk SamenSpeelAkkoord gesloten, waarbij minister Brink nauw betrokken is geweest. Dit akkoord is een aanvulling op de handreiking voor het opstellen van lokale inclusieagenda's met aandacht voor samen sporten en spelen. Uitgangspunt is dat op deze samenspeelplekken alle kinderen welkom zijn, dat zeventig procent van de speelplek bereikbaar is voor iedereen en dat minstens de helft van de toestellen door iedereen bespeelbaar zijn. Het akkoord vraagt met name aandacht voor speelplekken dichtbij huis, zodat ook vriendjes in de eigen buurt gemaakt kunnen worden. Het plan voor de speeltuin bij de Kotermeerstal voldoet niet aan dit uitgangspunt. Kinderen kunnen daar niet zelfstandig heen en komen daar ook niet per se kinderen uit de eigen buurt tegen. Bovendien bleek de speeltuin daar niet binnen het budget te realiseren omdat er extra investeringen nodig waren voor bereikbaarheid en voorzieningen.

Plan aangepast

Het college van B&W heeft nu, in overleg met minister Brink, het plan aangepast. Kotermeerstal krijgt daarin nog steeds een rolstoeltoegankelijke steiger en een samenspeelplek met water en zand. Daarnaast wordt de vorig jaar aangelegde speeltuin in nieuwbouwwijk Bransveen in Dedemsvaart inclusief gemaakt. Het college laat de speeltuin testen volgens de inzichten van Samen Spelen en zal de tuin aanpassen aan de hand van de verbetervoorstellen die daaruit volgen. Geplande speeltuinen in nieuwbouwwijken Marslanden (Hardenberg) en Garstlanden (Gramsbergen) worden nu al vanaf de aanleg inclusief gemaakt. In de toekomst zal bij de planning van speelplekken al in de ontwerpfase rekening worden gehouden met de principes van Samen Spelen. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de ervaringen die nu worden opgedaan.