Hardenberg

Meer geld voor schoonmaak gemeentehuis Hardenberg

Door de redactie

Het college van B en W heeft besloten om het budget voor de schoonmaakkosten voor het gemeentehuis uit te breiden met 44.500 euro. Het huidige budget bedraag 135.500 euro. Het bedrag wordt nu 177.000 euro.

De gemeente heeft een contract met NivoNoord zij doen de dagelijkse schoonmaak in het gemeentehuis in Hardenberg. De afgelopen jaren zijn sinds de oplevering van het nieuwe gemeentehuis kleine noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd in het schoonmaken. Gaandeweg bleken er aanpassingen nodig om de schoonmaak beter uit te laten voeren. Naar aanleiding van de verhuizing van medewerkers van het LOC naar het gemeentehuis en de bijbehorende verbouwingswerkzaamheden moeten aanvullende schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd, die niet begroot zijn. Inmiddels is ook gebleken dat de huidige schoonmaak niet voldoende is en kleine aanpassingen niet genoeg zijn om dit te verbeteren. Bepaalde onderdelen van het gemeentehuis zijn initieel niet opgenomen in een structurele schoonmaak, terwijl dit wel wenselijk is. De schoonmaak van al deze onderdelen dient structureel uitgevoerd te worden om daarmee te voorkomen dat een onhygiënische en op de arbo gebied ongewenste situatie ontstaat op werkplekken en om eventuele schade aan niet meer te reinigen oppervlakte te voorkomen.