Hardenberg

Meer geld voor Het Punt en De Klaampe

Door de redactie

B&W van de gemeente Twenterand willen de jaarlijkse bijdrage voor Het Punt in Vroomshoop en De Klaampe in Westerhaar verhogen. Met het extra geld kunnen beide multifunctionele centra de exploitatie sluitend maken.

Het Punt heeft vanaf de start te kampen met financiële problemen en ook speelden er bestuurlijke perikelen. Bij de Klaampe ontstonden er financiële problemen door verklaarbare afnemende huurinkomsten. Het Punt heeft in 2018, 2019 en 2020, naast de jaarlijkse subsidie van 201.665 euro eenmalige extra bijdragen ontvangen ter grote van 100.000 euro. De Klaampe ontving in die jaren 35.000 euro naast een reguliere subsidie van 30.000 euro.

Het college wil af van de incidentele extra bijdragen, waarvoor op de begroting ruimte moet worden gezocht en streeft naar een structureel financieel gezonde bedrijfsvoering voor beide instellingen. Met ingang van 2021 wordt daarom de jaarlijkse bijdrage verhoogd met het bedrag dat in de afgelopen jaren telkens eenmalig werd verstrekt. Gebleken is dat met deze extra bijdragen de exploitatie in evenwicht is te brengen. De jaarlijkse bijdrage voor Het Punt komt hiermee op 300.000 euro, De Klaampe mag jaarlijs 65.000 euro tegemoetzien. Voorwaarde voor beide instellingen is wel dat de huurovereenkomsten meer in lijn worden gebracht met wat gebruikelijk is bij vastgoedexploitatie.

Meer inkomsten

Voor Het Punt wordt de structurele bijdrage in 2022 en 2023 weer met 20.000 euro verlaagd omdat verwacht wordt dat met het horecagedeelte meer inkomsten gaan worden gerealiseerd. Die verwachting is gebaseerd op het feit dat dit jaar een nieuwe bestuurder is aangetreden die ervaring heeft met horeca en vastgoedexploitatie. Hij is gestart met het uitbreiden van de samenwerking met De Klaampe en met het breder benutten van de keukencapaciteit, onder meer in samenwerking met omliggende bewonerscomplexen.