Ommen

Matrixborden keren niet terug

Door de redactie

De gemeente Ommen stopt definitief met de structurele informatievoorziening via matrixborden langs de weg. De gemeente zal hooguit nog tijdelijk borden huren voor specifieke situaties, bijvoorbeeld in het kader van verkeersveiligheid of voor het attenderen op coronamaatregelen. Zo blijkt uit antwoorden op vragen van de LPO.

Jarenlang werden activiteiten in Ommen aangekondigd op matrixborden in de publieke ruimte. Dit met het doel inwoners en toeristen bekend te maken met het activiteitenaanbod. De informatie werd geplaatst door Vechtdal Marketing maar die stopte daarmee toen het kantoor van die organisatie verhuisde van Ommen naar Zwolle, begin 2018. De gemeente is daarna op zoek gegaan naar een lokale partij die de borden zou willen beheren. Die partij werd ook gevonden, maar inmiddels bleken de borden niet meer aan te sturen te zijn. De borden werken met een verouderde analoge techniek terwijl bij alle netwerken juist steeds meer analoge kanalen worden vervangen door digitale kanalen. Op veel locaties was medio vorig jaar al geen analoge verbinding meer mogelijk, waardoor deze borden niet meer aan te sturen waren.

Te duur

Het is wel mogelijk de matrixborden technisch geschikt te maken voor een digitale verbinding, maar dat blijkt relatief duur te zijn en slechts voor korte tijd een oplossing te bieden, aangezien de borden eigenlijk al verouderd zijn. Een volledig nieuw en modern systeem kost tenminste 40.000 euro. Daar ziet Ommen vanaf, ook al omdat de mensen de informatie tegenwoordig vooral via andere kanalen tot zich nemen, zoals de diverse (sociale) media en internet. Daarom stopt Ommen met het gebruik van matrixborden voor deze vorm van informatievoorziening. Mocht de gemeente in voorkomende gevallen toch matrixborden nodig hebben, bijvoorbeeld in het kader van de verkeersveiligheid of om mensen te attenderen op coronamaatregelen, dan zal het college deze borden tijdelijk huren.