Hardenberg

Marcus Passie in De Schoof

Door de redactie

Geen preek, geen overdenking, maar voorlezen en gemeentezang. Zondag 14 april (Palmpasen) is er een Marcus Passie in 'De Schoof', Brugstraat 10 te Daarlerveen. De aanvang is 19.00 uur.

Simpel? Welnee. De zingende gemeente vertolkt de gevoelens die de voorgelezen Bijbeltekst over Jezus' lijden oproept. Gemeenteleden gaan voorlezen, de predikant is organist en de gemeente het koor.

De woorden uit de Bijbel staan centraal, maar ook de gemeente zingt veel Bijbelwoorden. Er is gezocht naar liederen die direct aansluiten bij de net gelezen Bijbelwoorden. Het is een mooie voorbereiding op de Stille Week en Pasen. Er wordt gebruik gemaakt van de beamer, waarop alle teksten en liederen worden getoond, en na afloop is er ontmoeting met koffie en thee. De kerk is open.