Hardenberg

Maatwerk voor rolstoelafhankelijke boerenzoon

Door de redactie

Door maatwerk te leveren wil de gemeente Ommen het mogelijk maken dat een boerenzoon actief kan blijven in bedrijf van zijn ouders, ook nu hij afhankelijk is geworden van een rolstoel. De gemeente wil daartoe medewerking verlenen aan de bouw van een tweede bedrijfswoning, ook al wordt daarmee afgeweken van het advies van de Stichting Advisering Agrarische Bouwplannen (SAAB).

Bij het agrarische bedrijf aan de Balkerweg in Ommen is nu één bedrijfswoning gebouwd. De zoon van de eigenaar heeft altijd meegewerkt in het bedrijf. Sinds 2015 is hij afhankelijk van een rolstoel en heeft hij mantelzorg nodig. Hij wil zich nog wel graag nuttig maken in het agrarisch bedrijf, ook omdat het hem vanuit therapeutische basis helpt. Daarom wil de familie graag een aangepaste woning kunnen realiseren als tweede bedrijfswoning. Dat is echter niet zonder meer haalbaar omdat er formeel gezien geen bedrijfstechnische noodzaak is voor een tweede bedrijfswoning. Dat heeft het onafhankelijke advies van de SAAB uitgewezen. Ook de regels voor het bouwen voor mantelzorg bieden onvoldoende mogelijkheden, omdat daarbij wordt uitgegaan van een tijdelijke situatie. Daarvan is bij dit plan geen sprake.

Maatwerk

De gemeente onderzoekt nu in overleg met de initiatiefnemers of er misschien een maatwerkoplossing gevonden kan worden. De gemeente wil namelijk graag medewerking aan het initiatief kunnen verlenen, mede omdat het past in het gezondheidsbeleid, waarbij mensen die in een zorgsituatie terechtkomen zoveel mogelijk thuis kunnen blijven wonen en waarbij mantelzorg zoveel mogelijk wordt gefaciliteerd. Ook betekent het dat de zoon actief kan blijven deelnemen aan het arbeidsproces. Daarnaast speelt mee dat huisvesting elders geen oplossing biedt. In de buurt zijn geen woningen in combinatie met intensieve zorg beschikbaar en ook het vervoer van de woning naar het agrarische bedrijf zou een probleem worden. Tot slot blijkt dat het bouwen van een mantelzorgwoning niet leidt tot beperkingen voor omliggende functies of botst met de agrarische bestemming omdat de zoon meedraait in de bedrijfsvoering.