Hardenberg

Lutten Leeft gaat aan de slag met nieuwbouw

Door de redactie

De bouw van het zonnepark aan de Dedemsvaartseweg Noord in Lutten gaat binnenkort van start. Op 23 en 24 september worden leden van de energiecoöperatie Lutten Levert bijgepraat. Coöperatie Lutten Bouwt, heeft een plan voor woningbouw aan de Goudenregenstraat gemaakt. De gemeente Hardenberg is benieuwd naar wensen en ideeën van belangstellenden voor nieuwbouw in woongebied De Wieken 2. Op donderdag 3 oktober organiseert Coöperatie Lutten Bouwt in samenwerking met de gemeente Hardenberg een inloopbijeenkomst over de woningbouwplannen.

Lutten Leeft is het samenwerkingsverband van de drie Plaatselijk Belangen van Lutten, Oud-Lutten en Keiendorp. Ook andere belangengroepen uit de drie kernen werken samen in Lutten Leeft.

Lutten Levert bouwt zonnepark

Onderdeel van Lutten Leeft is de energiecoöperatie Lutten Levert. De coöperatie wil een zonnepark realiseren aan de Dedemsvaartseweg Noord 110 in Lutten. Met een oppervlak van circa 1,7 hectare en een energieproductie van ruim 1,1 miljoen kWh per jaar voorziet dit zonnepark circa 330 huishoudens in Lutten van groene stroom. In maart gaf de gemeente Hardenberg een omgevingsvergunning af voor de bouw van het zonnepark. Direct daarna vroeg Lutten Levert voor de uitvoering bij het Rijk de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie aan. Deze subsidie is inmiddels toegekend. Dankzij de voorzitter van de energiecoöperatie die zich als verdienstelijk coördinator en projectmanager heeft opgeworpen, kan Lutten Levert ook rekenen op een financiële bijdrage uit het Energiefonds Overijssel. De bouw van het zonnepark gaat binnenkort van start. Zonnestroom Nederland verzorgt het projectmanagement. De opbrengsten van het zonnepark komen ten goede aan de lokale gemeenschap. De energiecoöperatie Lutten Levert heeft 103 leden. Zij doen mee in het project en profiteren vijftien jaar lang van korting op de energiebelasting. Het bestuur van Lutten Levert praat de leden van de energiecoöperatie op 23 en 24 september bij over de ontwikkelingen.

Lutten Bouwt: nieuwbouw aan de Goudenregenstraat

Parallel aan de besprekingen en procedures met betrekking tot het zonnepark, zat ook dat andere initiatief van Lutten Leeft niet stil. De coöperatie Lutten Bouwt heeft in overleg met de gemeente Hardenberg de plannen voor de nieuwbouw van woningen aan de Goudenregenstraat concreet uitgewerkt. Het plan richt zich op de bouw van 4 of 5 levensloopbestendig- of starters woningen.

Inloopbijeenkomst over woningbouw in Lutten

De plannen en tekeningen voor het nieuwbouwproject van Lutten Bouwt worden op donderdag 3 oktober tussen 19:00 en 21:00 uur in het Dorpshuis in Lutten gepresenteerd aan belangstellenden. Geïnteresseerde kopers kunnen een optie nemen op één van de toekomstige woningen aan de Goudenregenstraat. Coöperatie Lutten Bouwt realiseerde eerder al 8 koopwoningen aan de Meidoornstraat in Lutten. Deze woningen zijn in 2018 opgeleverd en overgedragen aan de kopers.

Tijdens deze inloopbijeenkomst op 3 oktober vraagt de gemeente Hardenberg belangstellenden naar hun wensen en ideeën voor de toekomstige nieuwbouw in woongebied "De Wieken 2" in Lutten. Hier is ruimte voor de bouw van vrijstaande, twee-onder-een-kap- en starterswoningen. Ook de bouw van huurwoningen wordt niet uitgesloten. Op basis van de wensen en ideeën van belangstellenden, werkt de gemeente de plannen voor woningbouw in de Wieken 2 verder uit. Het plan voor woningbouw in De Wieken 2 vloeit voort uit de afspraken in het convenant woningbouw dat de gemeente Hardenberg heeft afgesloten met diverse Plaatselijk Belangen in de gemeente, waaronder Plaatselijk Belang Lutten.