Hardenberg

Loopgroep De Krim haalt bevrijdingsvuur

Door de redactie

In het jubileumjaar 75 jaar vrijheid, haalt Loopgroep De Krim namens de gemeente Hardenberg het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen. In samenwerking met de Oranjevereniging De Krim, het Plaatselijk Belang De Krim en Loopgroep De Krim, organiseren initiatiefnemers Johan Reefman, René Marissen en Astrid Kuper de bevrijdingsvuurestafette van Wageningen naar De Krim.

Het bevrijdingsvuur is sinds 1948 het symbool voor leven in vrede en vrijheid. Het bevrijdingsvuur is onlosmakelijk verbonden met Wageningen, Stad der Bevrijding. Het vuur wordt ieder jaar om middernacht van 4 op 5 mei ontstoken voor het historische Hotel de Wereld. Het bevrijdingsvuur markeert de overgang van herdenken naar vieren, van 4 naar 5 mei. In deze nacht zullen meer dan honderd verschillende loopgroepen vanuit heel Nederland namens hun gemeente het vuur komen ophalen. Zo wordt het Bevrijdingsvuur lopend door heel Nederland verspreid. Zo kunnen wij samen ervoor zorgen dat het Bevrijdingsvuur in heel Nederland gaat branden. Met deze vredesloop wordt uitdrukking gegeven aan het belang om in een rechtvaardige wereld van Vrede en Vrijheid te kunnen leven. De invalshoek van 2020 is: "Vrijheid: Jij maakt het verschil!"

Nu het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is, zullen in dit lustrumjaar op maandag 4 mei, aansluitend aan de herdenking bij de Kazemat aan de Parallelweg, lopers en begeleiders vanuit De Krim naar Wageningen vertrekken om daar om middernacht (dinsdag 5 mei) het bevrijdingsvuur te ontvangen. Vervolgens wordt er in estafettevorm vanuit Wageningen, lopende naar De Krim, het bevrijdingsvuur naar De Krim gebracht. De grote groep lopers wordt begeleid door een team van chauffeurs, fietsers, koks, EHBO-ers en een fysiotherapeut. Samen zullen ze de afstand van ongeveer 150 kilometer naar De Krim overbruggen, als een 'lopend vuurtje'.

Meelopen

In het laatste gedeelte van de route zal het bevrijdingsvuur door de gemeente Hardenberg gaan. Tijdens de passage van het gemeentehuis in Hardenberg zullen alle lopers gezamenlijk de laatste tien kilometer lopen om zo als groep het bevrijdingsvuur naar De Krim te brengen. Bij de vorige editie haakten spontaan mensen uit De Krim aan om de groep thuis te brengen. Ook sloten toen onder anderen burgemeester, wethouder en raadsleden vanaf het gemeentehuis aan. Ook nu zullen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Hardenberg uitgenodigd worden om het laatste stukje mee te lopen.

Bevrijdingsfeest

Omstreeks 16.30 uur zal in De Krim, als vertegenwoordiging van de gemeente Hardenberg, het bevrijdingsvuur worden ontstoken door een afgevaardigde van de gemeente, op het evenemententerrein aan de Beukenlaan. Daar wordt op dat moment door Oranjevereniging De Krim een bevrijdingsfestival organiseert met diverse artiesten. Daar zullen alle lopers en begeleiders gehuldigd worden en wordt met het hele dorp het lustrum van 75 jaar vrijheid gevierd, onder het motto: De Krim viert 75 jaar bevrijding.