Hardenberg

Loonbedrijf mag werktuigberging bouwen

Door de redactie

Een loonbedrijf aan de Geert Migchelsweg in Slagharen krijgt toestemming om, ter vervanging van een oude romneyloods, een nieuwe werktuigenberging met wasplaats te bouwen. Het bouwplan is weliswaar in strijd met de regels in het bestemmingsplan, maar omdat het plan voldoet aan de eisen van goede ruimtelijke ordening verstrekt de gemeente wel een omgevingsvergunning.

Het loonbedrijf wil de nieuwe berging bouwen omdat dan de machines binnen kunnen worden gestald. De huidige kleinere loods biedt daarvoor onvoldoende ruimte, waardoor enkele machines buiten staan. Dit is slecht voor de machines en geeft bovendien een rommelige aanblik.

Het bouwen van de nieuwe berging leidt er wel toe dat de bestaande hoeveelheid bebouwing op het perceel met meer dan 15% wordt uitgebreid. Dat is in strijd met de regels die horen bij het geldende bestemmingsplan waarin het perceel de bestemming 'bedrijf – besloten veenontginningslandschap' heeft. Bovendien is voor de berging een goothoogte voorzien van circa 4,65 meter, waar het bestemmingsplan een maximale goothoogte van 4 meter toestaat. De gemeente kan van het bestemmingsplan afwijken als de plannen niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. De gemeente oordeelt dat dit hier het geval is omdat de nieuwe berging ruimtelijk goed wordt ingepast op de locatie en omdat het perceel een betere (minder rommelige) uitstraling krijgt.

De wasplaats wordt gerealiseerd aan de achterzijde van de nieuwe berging en valt wel binnen de regels van het bestemmingsplan. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning wordt binnenkort ter inzage gelegd.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.



Weer