Hardenberg

Loden waterleidingen in Hardenberg?

Door de redactie

De fractie van 50PLUS Hardenberg wil graag weten of er binnen de gemeente Hardenberg loden drinkwaterleidingen aanwezig zijn. De fractie wijst op bevindingen van het RIVM over de schadelijke effecten van lood in drinkwater en wil daarom van het college weten hoe de situatie in Hardenberg is.

Volgens het RIVM kan lood in drinkwater schadelijk zijn voor onder andere ongeboren kinderen, baby's die flesvoeding krijgen en verder alle kinderen tot zeven jaar. Daarom wil 50PLUS van het college weten of er in de gemeente Hardenberg nog gebouwen zijn met loden waterleidingen en, als dat het geval is, of het college kan aangeven in hoeverre dat het geval is voor huurwoningen, koopwoningen, bedrijfspanden, gemeentelijke gebouwen, basisscholen en kinderopvang. Ook vraagt de fractie het college of het, wanneer deze gegevens niet bekend zijn, bereid is hier onderzoek naar te doen vanwege het belang voor de volksgezondheid. Mocht het college geen onderzoek willen, dan wil 50PLUS graag weten wat daarvan de reden is. Tot slot wil 50PLUS van het college weten of dat, in het geval van de aanwezigheid van loden waterleidingen, mogelijkheden ziet het aantal loden leidingen te verminderen of al deze leidingen geheel te vervangen.