Hardenberg

Liefde houdt al 65 jaar stand

Door de redactie

Op dinsdag 28 mei was het 65 jaar geleden dat Chris Dijk en Zwaantje Stoeten (beiden 89) elkaar het jawoord gaven in het voormalige stadhuis in Heemse. Het echtpaar Dijk leerde elkaar kennen zeventig jaar geleden tijdens een bruiloftsfeest. Aan de Brinkweg in Oud-Bergentheim werden hun zes kinderen geboren. Inmiddels is de familie uitgebreid met 22 kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen.

Chris Dijk groeide op in Oud-Bergentheim als jongste telg in een gezin van drie kinderen. Op jonge leeftijd hielp Chris vader Herman op het gemengd boerenbedrijf aan de Brinkweg. Dagelijks werden de koeien handmatig gemolken, kippen en varkens gevoerd. Na eerst een maatschap te hebben gevormd nam Chris later de bedrijfsvoering over. Op 55-jarige leeftijd gaf Chris het stokje over aan zoon Herman. Bij de pakken neerzitten was er niet bij: hij begon een eigen bedrijf van handel in varkens. De bedrijfsvoering begon in het begin van de jaren tachtig en is ontstaan vanuit een eigen varkenshandel Dijk. Zwaantje Stoeten werd in de buurtschap Rheeze geboren als jongste kind in een gezin met zes kinderen. Na de huishoudschool hielp zij mee in de huishouding en op de boerderij. Burgemeester Peter Snijders kwam naar het briljanten paar om hen de felicitaties over te brengen namens de gemeente Hardenberg.